Zmiany w PPE, IKE i IKZE; rząd przyjął projekt nowelizacji

Zmiany w PPE, IKE i IKZE; rząd przyjął projekt nowelizacji
Fot. stock.adobe.com/sorrapongs
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), którego celem jest ułatwienie prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych (PPE) poprzez przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Chodzi m.in. o przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE. Wprowadzone zostaną również korzystne zmiany dotyczące warunków uczestnictwa w programie. To m.in. zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej” – czytamy w komunikacie.

Projekt ustawy zakłada także nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Jednym z nowych rozwiązań będzie ułatwienie dotyczące umów – zostanie umożliwione ich zawarcie w postaci elektronicznej.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące PPE

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące pracowniczych programów emerytalnych, zawarte w projekcie:

– wprowadzono przepisy dotyczące przenoszenia środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego;

– uatrakcyjniono warunki uczestnictwa w PPE, jeśli chodzi o wnoszenie przez uczestnika składki dodatkowej (dobrowolnej);

– zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczono finansowanie tej składki również z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE;

– wprowadzono ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych;

– zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające pracodawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE;

– wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku); PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.

– ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową;

Czytaj także: Będą zmiany w ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych >>>

– zmieniono przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości;

– regulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy).;

– po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej; 

– skrócono z 12 do 3 miesięcy okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące IKE i IKZE, zawarte w projekcie:

– ułatwiono zawarcie umowy o prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.

– dostosowano przepisy, które regulują limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Pracownicze programy emerytalne stanowią grupową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że na 31 grudnia 2020 r. 2 370 pracodawców prowadziło PPE, którymi zarządzało 30 instytucji finansowych. W PPE uczestniczyło wówczas 631 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosiła ok. 17 mld zł.

Źródło: ISBnews