Zmiany w Kodeksie pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

prawo.01.400x1 marca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, przedłożony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Główna zmiana dotyczy art. 29 i problemu potocznie zwanego "syndromem pierwszej dniówki". By ten problem usunąć - proponuje się dotychczasową zasadę potwierdzania pracownikowi na piśmie uzgodnionych warunków umowy o pracę: "najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika" zmienić w obowiązek potwierdzania ich "przed dopuszczeniem pracownika do pracy".

Powyższe kwestie były przedmiotem uzgodnień Zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, w której skład wchodzi Związek Pracodawców Business Centre Club. Wspólnie uznano zasadność zmiany. W wyniku negocjacji, wydłużony został okres vacatio legis. Tak powstało pierwsze porozumienie partnerów społecznych, pracodawców i związkowców, zawarte na forum Rady Dialogu Społecznego.

Szczegółowa opinia nt. zmian w Kodeksie pracy na stronie: http://www.bcc.org.pl

Źródło: BCC