Zmiany w handlu akcjami spółek, które są właścicielami gruntów rolnych

Zmiany w handlu akcjami spółek, które są właścicielami gruntów rolnych
Grunty Fot. stock.adobe.com/sergiswand
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zliberalizowano obrót udziałami i akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości. 26 czerwca weszła w życie nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.

Nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi, weszła już w życie #grunty #ZiemiaRolna

Zgodnie z nowelą, prawo pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w odniesieniu do udziałów i akcji spółek ograniczono wyłącznie do udziałów lub akcji spółek kapitałowych, które są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 5 ha.

Czytaj także: Łatwiejszy zakup ziemi rolnej. Nowe przepisy wchodzą w życie >>>

KOWR może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości

Podobnie w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha lub o łącznej powierzchni 5 ha, KOWR może złożyć oświadczenie o nabyciu tych nieruchomości za zapłatą ceny rynkowej.

– Poprzednio wystarczyło, że spółka była właścicielem już 0,3 ha aby ustawa miała zastosowanie – mówi Monika Wystrychowska, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.


 

Źródło: MarketNews24