ZBP: słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym już dostępny

ZBP: słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym już dostępny
Polski Język Migowy Fot. STOCK.ADOBE.COM / e-pyton
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich udostępnił słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym, zawierający 150 pojęć bankowych wraz z definicjami.

#KrzysztofPietraszkiewicz: W sektorze bankowym obserwujemy znaczący postęp w realizacji dostosowania produktów i usług oraz sposobu obsługi klientów z niepełnosprawnościami #ZBP #SłownikFinansowyWPolskimJęzykuMigowym #OsobyNiesłyszące

ZBP od lat podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi bankowej dla osób z niepełnosprawnościami i indywidualnymi potrzebami. Prowadzą one do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i finansowemu tej grupy klientów.

Dziś prezentujemy Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym, który zawiera 150 pojęć bankowych wraz z definicjami. Jest on odpowiedzią na potrzeby osób niesłyszących wynikające z utrudnionej komunikacji pomiędzy pracownikami banków a osobami z wadą słuchu. Słownik został przygotowany w formie cyfrowej, zgodnie z aktualnymi wymogami.

W sektorze bankowym obserwujemy znaczący postęp w realizacji dostosowania produktów i usług oraz sposobu obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Oddziały czy infolinie bez barier, pętle indukcyjne, dostępna komunikacja to tylko przykłady tych udogodnień w ramach działań podejmowanych przez banki – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Słownik jest skierowany przede wszystkim do konsumentów z wadami słuchu, do osób, które mają problemy z komunikacją werbalną, rozumieniem tekstu pisanego czy posiadają słabą znajomość języka polskiego.

Dzięki korzystaniu z definicji przetłumaczonych na Polski Język Migowy będą oni mogli podejmować świadome decyzje konsumenckie i lepiej dysponować swoimi środkami finansowymi.

W ubiegłym roku, 2018,  Związek Banków Polskich zrealizował z kolei projekt „Dostępny Bankomat”, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Uruchomiona w ramach przedsięwzięcia specjalna strona internetowa umożliwia wszystkim użytkownikom sieci internetowej dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, narażonymi na wykluczenie cyfrowe.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP