Zawirowania rynku walutowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Grzegorz Rutkowski, Dealer Produktów Walutowych Citi Handlowy analizuje wydarzenia na rynku walutowym, na które znaczący wpływ miało referendum oraz ciągle przedłużające się negocjacje pomiędzy Grecją, a Troiką. W ostatnich tygodniach sytuacja ta doprowadziła do dużych wahań na rynku walutowym.

W tym niepewnym otoczeniu inwestorzy kierują swoje zainteresowanie na tzw. „bezpieczne przystanie”. Dzięki temu zyskuje amerykański dolar, szwajcarski frank oraz japoński jen. Polski złoty podobnie jak pozostałe waluty gospodarek wschodzących cierpi z powodu odpływu kapitału spowodowanego spadkiem apetytu na ryzyko. Euro – jako waluta koszyka „emerging markets”, ulega w  ostatnim czasie znaczącej deprecjacji.

Według Grzegorza Rutkowskiego, od marca br. Eurodolar znajduje się w fazie konsolidacji. Patrząc jednak długoterminowo, para ta zmiennie pozostaje w trendzie spadkowym. Brak wspomnianego porozumienia i spłaty należności wobec MFW, rozpisanie referendum oraz realne widmo, tzw. Gretixu zaowocowało w ostatnich kilkunastu dniach powrotem do gwałtownych spadków. Ponadto w średnim terminie, spodziewamy się dalszej aprecjacji waluty amerykańskiej ze względu na zauważalne ożywienie gospodarcze w drugim kwartale 2015 r. i co za tym idzie realną szansą na pierwsze podwyżki stóp procentowych za Oceanem w III kwartale.

Ekspert dodaje, że para USD/PLN w minionym tygodniu testowała najwyższe poziomy od marca br. Dalszy wzrost będzie zależny od potencjału spadkowego na eurodolarze. Ewentualne pozytywne informacje z Grecji mogą doprowadzić do ruchu korekcyjnego.

Para EUR/PLN od połowy kwietnia znajduje się w trendzie wzrostowym. Obecna deprecjacja złotówki w naszym odczuciu jest krótkotrwała, gdyż brak jest fundamentalnych przesłanek aby nasza waluta traciła wobec euro. W średnim terminie kurs powinien wrócić poniżej poziomu 4.20 i poruszać się w trendzie horyzontalnym, podsumowuje Grzegorz Rutkowski.

Więcej na: LINK DO YOUTUBE

Źródło: Bank Handlowy w Warszawie SA