Zatory płatnicze problemem polskich firm. Jak ich skutecznie unikać?

Zatory płatnicze problemem polskich firm. Jak ich skutecznie unikać?
Fot. stock.adobe.com/Bits and Splits
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Problem z opóźnieniami zapłaty za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyczy 63,7% firm biorących udział w 15 fali. badania Bibby MSP Index, realizowanego na ogólnopolskiej próbie małych i średnich przedsiębiorstw. Zatory płatnicze stają się coraz większym problemem polskich firm - potwierdzają to wyniki badania "Portfel należności polskich przedsiębiorców". Zjawisko to dotyka niemal każdej branży.

#Zatorypłatnicze zmorą polskich przedsiębiorców. Jak ich skutecznie unikać?

Negatywne konsekwencje

Zatory płatnicze wywoływane są przez nieterminowe wywiązywanie się z należności. Występują w większości gospodarek z różną intensywnością.

– Niezapłacone faktury wpływają nie tylko na danego przedsiębiorcę i jego kontrahentów, ale także na cały rynek. Powodują daleko idące konsekwencje dla prowadzenia biznesu. Należą do nich ograniczenia inwestycji i możliwości wprowadzania nowych produktów. Ponadto podnoszenie jakości produktów i usług oraz załamanie się płynności finansowej, a nawet upadłość firmy. Tylko do 30 czerwca 2018 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 14 405 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Do najistotniejszych negatywnych skutków występowania zatorów płatniczych należy brak możliwości regulowania przez wierzycieli własnych należności. Może to powodować narastanie zjawiska braku płynności finansowej – kolejne przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw nie otrzymują należności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Ponadto zmuszone są one do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przeterminowanymi należnościami. Firmy płacą za uzyskanie alternatywnego źródła finansowania oraz za obsługę należności, w tym wdrożenie procedur ograniczania ryzyka współpracy z nierzetelnym kontrahentem. W kontekście międzynarodowych relacji handlowych regularne opóźnienia w płatnościach powodują także straty wizerunkowe i mogą zniechęcać firmy zagraniczne do prowadzenia kontaktów biznesowych z polskimi przedsiębiorcami.

Finansowa profilaktyka

Opóźnieniom w płatnościach i pojawianiu się zatorów płatniczych można zapobiegać. Najlepszą bronią w starciu z tym problemem w dalszym ciągu jest sprawnie działający dział księgowy monitorujący i pilnujący należnych zaległości – odpowiedzi tej udzieliło 61,3% ankietowanych podczas 15. fali badania Bibby MSP Index. Jako główne sposoby zabezpieczania się przed niewypłacalnymi kontrahentami ankietowani wskazali ponadto weryfikację klienta w KRD lub BIG przed podpisaniem umowy. Decyduje się na nią przeszło 53,5% respondentów.

Uznanie zyskuje także faktoring. To rozwiązanie zapewnia przedsiębiorcy nie tylko środki na bieżące finansowanie działalności, ale także zabezpiecza je przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Dedykowany jest on podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom, wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów na skorzystanie z tego narzędzia zdecydowało się już przeszło 15 tys. klientów.

– Przedsiębiorcy, zapytani o najbardziej istotne elementy współpracy z firmą faktoringową wskazywali m.in. szybkość obsługi oraz reakcji na zlecenie (61,5% wskazań), jakość obsługi (46,2% wskazań) i łatwość kontaktu z przedstawicielami firmy (25,6% wskazań). Doceniane jest także dodatkowe doradztwo i konsulting, ceni je niemal 13% badanych przedsiębiorców – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzi prace nad projektem ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Wkrótce planowane jest przekazanie projektu do konsultacji publicznych.

Źródło: Bibby Financial Services