Zastrzeżenie numeru PESEL – pełne wdrożenie usługi dopiero od 1 czerwca 2024 r.

Zastrzeżenie numeru PESEL – pełne wdrożenie usługi dopiero od 1 czerwca 2024 r.
Fot. stock.adobe.com / AlexGo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z dniem 17 listopada 2023 r. rozpoczęto wdrożenia pierwszego etapu rozwiązania mającego poprawić bezpieczeństwo obywateli, tj. zastrzegania numerów PESEL. Od tego dnia każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL w publicznej bazie. Obecnie można to zrobić przez stronę internetową gov.pl lub w urzędzie gminy.

Usługa została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Celem zastrzeżenia jest zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenie wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z ustawą obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia.

Czytaj także: Prezydent podpisał nowelę dot. ograniczania skutków kradzieży tożsamości

Numer PESEL – co zmieni się od 1 czerwca 2024 roku?

Choć możliwość zastrzeżenia numeru PESEL istnieje już teraz, to takie zastrzeżenie będzie mieć skutek wyłącznie na przyszłość.

Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą, od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać, w rejestrze zastrzeżeń PESEL, czy numer PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Zatem zastrzeżenie numeru PESEL będzie chronić przed zdarzeniami, które będą mieć miejsce dopiero od 1 czerwca 2024 r., nawet jeśli zastrzeżenie zostało dokonane wcześniej.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Czy mDowód i zastrzeganie PESEL zwiększy nasze szanse wobec cyberprzestępczości?

Systemy chroniące obecnie dane osobowe i finanse

Choć pełna funkcjonalność w/w usług zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024 r. to obecnie klienci instytucji finansowych mają możliwość skorzystania z istniejących na rynku narzędzi chroniących ich dane osobowe i finanse, tj.:

  • prowadzonego przez Związek Banków Polskich Systemu Dokumenty Zastrzeżone;
  • Systemu Zastrzeżeń Kredytowych BIK S.A. 

Czytaj także: Rekord 15-lecia w liczbie prób wyłudzeń kredytów!

Prowadzony przez BIK System Zastrzeżeń Kredytowych ma na celu uniemożliwienie zaciągania kredytów dla zastrzeżonych numerów PESEL.

Z kolei podstawowym celem funkcjonowania Systemu Dokumenty Zastrzeżone jest zapobieganie zaciąganiu na skradzione dane identyfikujące osobę zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek, otwierania rachunków bankowych, rejestrowania na jej dane działalności gospodarczej, czy też sprzedaży nieruchomości, której jest jedynym właścicielem.

W Systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz wiele innych firm i instytucji finansowych.

System DZ jest powszechnie wykorzystywany przez banki w celu weryfikacji tożsamości klientów w oparciu o przedkładane dokumenty tożsamości, jak również w oparciu o weryfikację danych w rejestrach państwowych, tj. PESEL i RDO (za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych ZBP poprzez System DZ).

Czytaj także: Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Ustawą w złodzieja tożsamości

Źródło: BANK.pl