Rekord 15-lecia w liczbie prób wyłudzeń kredytów!

Rekord 15-lecia w liczbie prób wyłudzeń kredytów!
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W III kwartale 2023 r. odnotowano aż 2.587 prób wyłudzeń kredytów. Statystycznie w tym okresie z wykorzystaniem cudzej tożsamości codziennie próbowano ukraść aż 1,1 mln zł. W ostatnim kwartale w międzybankowym Systemie DOKUMNETY ZASTRZEŻONE zastrzeżono aż 46,3 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 55. Raport o dokumentach infoDOK.

W okresie lipiec-wrzesień 2023 r. odnotowano 2.587 prób wyłudzeń na łączną kwotę 104,1 mln zł – dotychczasowy rekord z III kwartału 2008 roku wynosił 2.549 (łączna kwota 98,2 mln zł).

Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w ramach cyklu raportów infoDOK, udaremniono już 115,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,7 mld zł.

55. Raport o dokumentach infoDOK, wykres 1
Źródło: ZBP

– Statystycznie mieliśmy do czynienia z 28 próbami wyłudzeń na łączną kwotę przekraczającą 1,1 mln zł. Z tak znaczną liczbą nie mieliśmy do czynienia od 15 lat. Dotychczasowy rekord z 2008 r. został pobity o około 1,5%. Wbrew pozorom takie dane mogą nieść ze sobą pozytywną dla nas wszystkich wiadomość.

Widoczny od kilku lat trend wzrostowy w skuteczności „trafień” blokujących kradzież tożsamości i pieniędzy jest dla nas potwierdzeniem, że obrany przez sektor bankowy kierunek maksymalnego wzmacniania bezpieczeństwa systemów bankowych oraz wzmożenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wobec naszych klientów był słuszny.

W szczególności wzrost świadomości np. o potrzebie dbania o szybkie zabezpieczenie własnych danych po utracie dokumentów tożsamości potwierdzają bardzo wysokie dane o liczbie zastrzeżeń w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – powiedział Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Raport infoDOK: w II. kwartale ’23 na cudze nazwisko próbowano wyłudzić ponad 50 mln zł

W Systemie DZ, który jest ogólnopolską bazą skradzionych i zagubionych dokumentów prowadzoną przez sektor bankowy w celu ochrony przed wyłudzeniami z użyciem kradzionej tożsamości, w III kwartale br. zastrzeżono 46.273 dokumenty, a ich łączna liczba wynosi obecnie ponad 2,4 mln szt.

55. Raport o dokumentach infoDOK, wykres 2
Źródło: ZBP

55. Raport o dokumentach infoDOK, wykres 3
Źródło: ZBP

– Wzrost bazy o 46,3 tys. szt. dokumentów to 4. najwyższy wynik w całej historii Raportu infoDOK (aż 63 analizowane kwartały).

Każde nowe zastrzeżenie – tym bardziej skuteczne im szybciej zostanie dokonane, a czasem liczy się tu każda godzina – przekłada się na wzrost skuteczności całego systemu antyfraudowego w tym segmencie, co widać w opublikowanych dzisiaj liczbach – powiedział Grzegorz Kondek, koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Czytaj także: BIK przestrzega przed telefonicznymi próbami wyłudzania danych

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracjirekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych.

Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polsce jest ich ponad 30 mln.

Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828.

Wiele banków – jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, 24/7.

***

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się zawsze na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Źródło: BANK.pl