Zarządzanie ryzykiem w bankowości spółdzielczej: Teraz będzie ryzykownie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.07-08.foto.008.a.100xW bankach Grupy BPS w 2010 r. przesunięto do portfeli kredytów zagrożonych 300 mln zł. W I kwartale br. ta rekordowa kwota wzrosła jeszcze o 75 mln zł.

Aleksander Trojanowicz, wiceprezes Banku BPS S.A. zwraca uwagę, że portfele kredytowe zrzeszenia zaczęły psuć się od początku 2010 r. – To echo kryzysu finansowego, wiadomo było, że najpóźniej w ciągu dwóch lat rykoszetem uderzy w naszych klientów. W całym sektorze BS-ów wskaźnik szkodowości wyniósł 4,98 proc., nadal jest dużo lepszy niż w komercji (8,9 proc.), w samym Banku BPS spadł do 6,62 proc. m.in. wskutek o 3 mln zł niższego wolumenu kredytów niespłacanych w terminie. Natomiast należności zagrożone w BS-ach nadal z kwartału na kwartał pną się w górę. Wskaźnik szkodowości dla kredytów w konsorcjach wynosi 5,4 proc., dla udzielanych przed wprowadzeniem Rekomendacji T – 5,7 proc., a dla nowych – 3,6 proc.

Wycieczka… po protokołach UKNF

Trzeba wrócić do dobrego modelu zarządzania. – Na górze struktury banku jest strategia zarządzania – tłumaczy Trojanowicz – to ona określa apetyt na ryzyko, politykę zaangażowania w poszczególne branże, metody pomiaru i monitoringu zagrożeń. Na dole są szczegóły, czyli instrukcje i regulaminy stworzone przez służby sprzedażowe oraz specjalistów od ryzyka.

Jak się ma praktyka do teorii? Lektura protokołów pokontrolnych inspekcji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w bankach Grupy BPS nie zawsze jest budująca: „Brak lub słaba jakość procedur do monitorowania i aktualizacji wartości prawnych oraz zabezpieczenia wierzytelności”, „Braki w procedurach dotyczących ryzyka i koncentracji wierzytelności”, „Niedostosowanie zapisu procedury dotyczącej ryzyka płynności do przepisów obowiązujących uchwał KNF”, „Procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej nie zawierały zasad ustalania istotności limitów wewnętrznych”.

Czym te wnioski nadzoru tłumaczyć? – Proste pytanie, a nie ma jednej odpowiedzi – mówi prezes i cytuje dalej: „Nie opracowano struktury organizacyjnej systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym”, „Nie informowano Rady Nadzorczej o poziomie ryzyka i limitach”, „Strategią zarządzania poszczególnymi działami ryzyka bank nie określił akceptowalnego poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka”…

Ryzyko zostało z tyłu

Upomnienia UKNF otrzymały ostatnio dwa duże banki Grupy BPS, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI