Monitor spółdzielczy: lipiec – sierpień 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.11.foto.004.c.250BANKP BPS W AWANGARDZIE

W rankingu 101 największych instytucji finansowych według dziennika "Rzeczpospolita", Bank BPS zajął 23. miejsce, awansując w stosunku do 2009 r. o dwie pozycje. W zestawieniu banków utrzymał 17. miejsce, wyprzedzając m.in. BOŚ, Lukas Bank, Santandera, DnB Nord i Aliora. Został też wyróżniony i trzykrotnie ujęty na liście banków, którym najszybciej rosną wskaźniki finansowe. Pod względem dynamiki funduszy własnych przesunął się z 21. na 6. miejsce, w należnościach od klienta i budżetu obronił 5., według wielkości depozytów podmiotów niefinansowych jest w pierwszej dziesiątce, pod względem zysków - 15.

GRUPA BPS: SMAK DYWIDENDY

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. podzielił osiągnięty w 2010 r. zysk netto 86,24 mln zł, przeznaczając 67,55 mln zł na kapitał zapasowy, 4,20 mln zł na fundusz ogólnego ryzyka oraz 14,49 mln zł na dywidendę. Na każdą akcję uprzywilejowaną przysługuje dywidenda 0,15 zł, a na nieuprzywilejowaną 0,10 zł. Termin wypłaty został ustalony na 30 września br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło sprawozdania zarządu i rady nadzorczej, udzielając im absolutorium za 2010 r..

W ciągu ostatnich 3 lat (2007-2010) suma bilansowa Banku BPS wzrosła o 75,2 proc., a portfel kredytów dla sektora niefinansowego niemal dwukrotnie. Dynamika zysku brutto wyniosła 83,6 proc., zysku netto 96,8 proc., podczas gdy cały sektor bankowy zanotował w tym okresie stratę. Bank BPS S.A. uzyskał ponadprzeciętną stopę zwrotu i doskonały wynik na operacjach kapitałowych.

SGB BANK: DWA W JEDNYM

Akcjonariusze Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu przyjęli sprawozdania zarządu i rady nadzorczej i udzielili absolutorium władzom banku za działalność w 2010 r. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przyłączenie Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji (większością ponad 90 proc. głosów). Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej GBW. W GBW i w MR Banku trwają „zaawansowane, skoordynowane prace łączeniowe”, co ma doprowadzić do „stworzenia silnego banku zrzeszającego i silnej grupy spółdzielczej”. Nowy bank będzie posiadał fundusze własne powyżej 500 mln zł. W 2010 r. suma bilansowa GBW wzrosła do ponad 7,2 mld zł (o 22,6 proc.), wynik finansowy netto do 27,6 mln zł (23,7 mln zł w 2009 r.), zaś współczynnik wypłacalności do 11,5 proc.

RANKINGI, LAURY I SPLENDOR

500 instytucji finansowych nadesłało ankiety do rankingu „Rzeczpospolitej”. Kapituła oceniała osiem branż: banki, banki spółdzielcze powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie oraz firmy leasingowe. W ocenie BS-ów, uwzględniono dynamikę wzrostu kredytów i depozytów, wynik finansowy, zwrot na kapitale i aktywach, płynność mierzoną relacją kredytów do depozytów, wzrost liczby rachunków, poziom współczynnika wypłacalności oraz udział kredytów zagrożonych. Zwycięzcą okazał się BS w Jarosławiu, wyprzedzając PBS z siedzibą w Sanoku i PBS w Ciechanowie. W zestawieniach „Rz” najwyższy laur przyznano Domowi Maklerskiemu Banku BPS. W rankingu miesięcznika „Bank”, w sektorze komercyjnym Bank BPS zajął II miejsce w kategorii „Bank uniwersalny”, a także otrzymał nagrodę specjalną od BIK za „Ograniczanie Ryzyka Kredytowego”. Przyznano wyróżnienia dla MBS w Wieliczce oraz SANBanku (BS w Stalowej Woli). Z kolei w rankingu „Pulsu Biznesu” okazało się, że najwydajniejszą sieć ma PKO BP, pracowników – Citi Handlowy, a Getin – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI