Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej kredytów złotowych oraz walutowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.400x266Jeśli chcesz dowiedzieć się: w jaki sposób i za ile można ubezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych i kosztów kredytu, jak wybrać optymalne rozwiązanie dla indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, zdobyć wiedzę praktyczną opartą na przykładach liczbowych oraz na przykładach konkretnych transakcji zabezpieczających ryzyko, nauczyć się jak odróżniać bezpieczne instrumenty finansowe oferowane przez banki od instrumentów,,toksycznych"

weź udział w kolejnym seminarium organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców! Seminarium adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności do szefów małych, średnich i dużych firm, dyrektorów finansowych oraz kierowników operacyjnych ds. zarządzania ryzykiem rynkowym.

Seminarium odbędzie się w środę, 24 września 2014 r., w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6, lok. 16 w Warszawie.

Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia otrzymają szeroki zasób informacji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

AGENDA SEMINARIUM

Rynek SPOTOWY stóp procentowych w Polsce i za granicą.

 • co to jest rynek depozytowo kredytowy międzybankowy?
 • co to jest WIBOR?
 • od czego zależą zmiany WIBORu?
 • co to jest LIBOR i EYURIBOR?
 • co to jest rentowność obligacji skarbowych?
 • od czego zależy zmiana rentowności obligacji?
 • co to jest benchark stóp procentowych?

Rynek TERMINOWY w Polsce i za granicą.

 • Co to jest FRA – Forward Rate Agreement?
 • Od czego zależą zmiany notowań FRA?
 • Co to jest krzywa terminowa FRA?
 • Co to jest IRS – Interest Rate SWAP i od czego zależą zmiany?
 • Co to są opcje CAP na stopę procentową?
 • Metody płatności premii opcyjnej za nabyte opcje CAP.
 • Czy warto wystawiać opcje FLOR?

Przykłady zabezpieczenia ryzyka przed wzrostem stopy procentowej (zabezpieczenie kosztu kredytu) z wykorzystaniem FRA oraz IRS.

Przykłady ubezpieczenia ryzyka przed wzrostem stopy procentowej (zabezpieczenie kosztu kredytu) z wykorzystaniem opcji CAP.

Seminarium poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista DMK. Ekspert związany od 1996 roku z rynkiem instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe, kiedy to zajmował stanowisko szefa Zespołu Zarządzania Ryzykiem w Pomorskim Banku Kredytowym ze Szczecina. Statystyk i ekonometryk z zawodu, jak również finansista matematyk. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla inwestorów z technik inwestycyjnych na rynku opcji walutowych oraz opcji na stopę procentową. Prowadzi również szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym wykorzystujących opcje walutowe oraz opcje na stopę procentową. Przez wiele lat był niezależnym traderem opcji. Obecnie trenuje młodych traderów ucząc ich sztuki spekulacji na rynku opcji oraz pomaga przedsiębiorcom profesjonalnie zarządzać ryzykiem. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe, w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa,,zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi”.

Seminarium odbywa się w ramach cyklu warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców sektora MSP. Koszt udziału w seminarium wynosi 149 zł + 23% VAT. Dla Członków ZPP udział jest bezpłatny.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców