Zapowiedź wydarzeń tygodnia – Fed może dać sygnał w sprawie stóp

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Gospodarka: – Informacje – Wydarzenia – Opinie

W nadchodzących dniach kluczowe dla sytuacji na rynkach finansowych znaczenie będą mieć informacje ze Stanów Zjednoczonych, które będą napływać przez cały tydzień.

W poniedziałek poznamy dynamikę zamówień na dobra trwałego użytku, we wtorek indeks PMI dla usług, wskaźnik zaufania konsumentów oraz indeks Fed z Richmond i indeksy cen domów w największych metropoliach. Kulminacja napięcia będzie miała miejsce w środę, gdy zbiera się amerykańska rezerwa federalna. Co prawda nikt nie spodziewa się decyzji w sprawie podwyżki stóp procentowych, jednak kwestia terminu jej podjęcia z pewnością będzie omawiana. Inwestorzy z największą uwagą będą starali się wyłowić wszelkie sugestie w tej kwestii. Na razie dominuje przekonanie, że koszt pieniądza może zostać podwyższony we wrześniu. Wiele zależeć będzie od danych, napływających z gospodarki. W czwartek dowiemy się w jakim tempie rósł amerykański PKB w drugim kwartale i będzie to najważniejsza informacja tygodnia, choć oparta o niepełne informacje, które zostaną uzupełnione za kilka tygodni. W piątek dojdą do niej również ważne dane o indeksie kosztów zatrudnienia, a także nastrojach konsumentów i aktywności gospodarczej w rejonie Chicago.

Z naszego rejonu geograficznego, ważna będzie poniedziałkowa publikacja indeksu nastrojów niemieckich przedsiębiorców, liczonego przez instytut Ifo. To wskaźnik, na podstawie którego trafnie można określić przyszłe tendencje w gospodarce. Ostatnio sygnalizował on możliwość lekkiego pogorszenia sytuacji. W środę poznamy indeks nastrojów niemieckich konsumentów, a w czwartek dynamikę cen konsumpcyjnych. Piątek przyniesie informację o inflacji w strefie euro.

Nieco mniejszy ciężar gatunkowy będą mieć dane dotyczące koniunktury w Japonii, między innymi o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Dowiemy się także w jakim tempie rozwijała się gospodarka Wielkiej Brytanii, co może mieć znaczenie z punktu widzenia zapowiadanej od pewnego czasu podwyżki stóp procentowych w tym kraju.

Rynki finansowe

Miniony tydzień przyniósł zmianę tendencji na światowych rynkach walutowych. Przerwana została fala umacniania się dolara. Amerykańska waluta, mimo wciąż rosnącego przekonania o zbliżającej się podwyżce stóp procentowych w USA, traciła na wartości. Kurs euro wzrósł z 1,08 do 1,1 dolara. Prawdopodobnie jest to tylko odreagowanie kilkutygodniowych spadków, jednak wiele zależeć będzie od informacji dotyczących gospodarki USA i dalszych działań Fed. Słabną mocno waluty państw, których gospodarka zależna jest od cen surowców.

Przez większą część tygodnia umacniała się nasza waluta. Dopiero piątkowy poranek przyniósł niewielkie jej osłabienie. Dolar potaniał z 3,81 do 3,75 zł, euro z 4,13 do 4,11 zł, a frank z 3,95 do 3,91 zł.

Dla inwestorów na warszawskiej giełdzie tydzień należał do najgorszych w tym roku. Indeks największych spółek tracił do piątkowego poranka 3,7 proc. W środę zniżkował aż o 2,8 proc., docierając do poziomu najniższego od września 2013 r. WIG spadał o prawie 3 proc. Znacznie lepiej zachowywały się wskaźniki małych i średnich spółek. mWIG40 tracił na wartości 1,5 proc., a sWIG80 spadał jedynie o kilka dziesiątych procent. Do najmocniej przecenianych należały akcje banków, KGHM i PKN Orlen.

Finanse osobiste

Więcej informacji o kredycie

Rząd przygotowuje propozycje zmian w przepisach, które zakładają zwiększenie przez banki zakresu i stopnia szczegółowości, a także formy prezentacji informacji dotyczących kredytów konsumpcyjnych udzielanych klientom. Dzięki temu kredytobiorca będzie mieć lepszą orientację głównie o kosztach pożyczki i jej warunkach.

Rachunek w banku będzie darmowy

W Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy dotyczący zasad oferowania przez banki podstawowego rachunku płatniczego, który miałby być dla wszystkich klientów prowadzony bezpłatnie. Za darmo miałyby być świadczone także niektóre podstawowe usługi w ramach tego rachunku, na przykład przelewy.

Źródło: GERDA BROKER