Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 1097,5 mld zł na koniec 2020 roku

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 1097,5 mld zł na koniec 2020 roku
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2020 r. wyniosło ok. 1.097,5 mld zł, czyli o 7,3 mld zł (+0,7 proc.) więcej mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

– dług krajowy: ok. 831,4 mld zł,

– dług w walutach obcych: ok. 266,0 mld zł (tj. 24,2 proc. całego długu SP).

Czytaj także: Ministerstwo Finansów: deficyt budżetu wyniósł 13,2 mld zł po grudniu 2020 r. >>>

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec listopada 2020 r. spadło o 1,2% m/m i wyniosło 1 090,19 mld zł, podało także Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 12%.

„Wzrost zadłużenia w listopadzie 2020 r. był głównie wypadkową:

* potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,4 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,1 mld zł, zmniejszającym potrzeby pożyczkowe saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,9 mld zł) oraz powiększającym potrzeby pożyczkowe saldzie zarządzania środkami europejskimi (+5,4 mld zł),

* zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-6,1 mld zł),

* różnic kursowych (-9,6 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 3,1%, wobec USD o 5,6%, wobec JPY o 5,2% i wobec CHF o 4,2%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w listopadzie wzrosło o 0,7 mld zł (tj. o 0,1% m/m do 830,74 mld zł), co było głównie wynikiem salda emisji obligacji oszczędnościowych (+0,7 mld zł).

Czytaj także: Ministerstwo Finansów: 739,4 mld zł krajowego długu rynkowego na koniec 2020 r. >>>

„Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

* potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 13,2 mld zł, saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-4,7 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-3,2 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+75,4 mld zł),

* obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17,3 mld zł),

* pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),

* różnic kursowych (+11 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 5,2%, wobec CHF o 5,5% i wobec JPY o 2,7% oraz umocnienie wobec USD o 1,6%” – czytamy dalej.

Zadłużenie zagraniczne

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 259,45 mld zł (spadło o 5,2% m/m oraz wzrosło o 1% od początku roku).

„W listopadzie 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 23,8%, co oznaczało spadek o 1 pkt m/m i o 2,6 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Spadek udziału w listopadzie wynikał przede wszystkim z wykupu długu nominowanego w EUR i JPY oraz różnic kursowych. Strategia zarzadzania długiem zakłada utrzymanie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25%” – napisano także.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews