Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do 1 091,3 mld zł w sierpniu, szacunkowe dane Ministerstwa Finansów

Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do 1 091,3 mld zł w sierpniu, szacunkowe dane Ministerstwa Finansów
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,3% m/m do ok. 1 091,3 mld zł na koniec sierpnia 2020 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.
Według wstępnych szacunkowych danych @MF_GOV_PL, #zadłużenie SP na koniec sierpnia 2020 r. wyniosło ok. 1 091,3 mld zł, co oznaczało spadek o 3 mld zł (-0,3%) #FinansePubliczne

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec sierpnia 2020 r. wyniosło ok. 1 091,3 mld zł, co oznaczało spadek o 3 mld zł (-0,3%). Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

* dług krajowy: ok. 836,2 mld zł,

* dług w walutach obcych: ok. 255,1 mld zł (tj. 23,4% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie

Zadłużenie Skarbu Państwa w lipcu w górę

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2020 r. wzrosło o 0,6% m/m i wyniosło 1 094,35 mld zł, podało także MF, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 12,4%.

„Wzrost zadłużenia w lipcu 2020 r. był głównie wypadkową:

* ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-5,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,8 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-4,4 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-0,8 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł),

* różnic kursowych (-6 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 1,3%, wobec USD o 6,6%, wobec JPY o 4,0%, wobec CHF o 2,1%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe w lipcu wzrosło o 3,4 mld zł

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2020 r. wzrosło o 3,4 mld zł, co było przede wszystkim wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +2,6 mld zł).

Czytaj także: Rekordowy deficyt na poziomie 109,3 mld zł, rząd przyjął nowelizację budżetu na 2020 r. >>>

„Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

* potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 16,3 mld zł oraz saldach zarządzania środkami europejskimi (-16,6 mld zł) oraz depozytów JSFP i depozytów sądowych (+4,4 mld zł),

* zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+87,2 mld zł),

* obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17 mld zł),

* pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP).

* różnic kursowych (+7,4 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 3,5%, wobec CHF o 4,4%, wobec JPY o 1,6%, oraz umocnienia wobec USD o 2,1%” – czytamy dalej.

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec lipca 838,44 mld zł i wzrosło o 0,4% m/m (oraz o 17% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 255,91 mld zł

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 255,91 mld zł (wzrosło o 1,1% m/m oraz spadło o 0,4% od początku roku).

„W lipcu 2020 r. zadłużenie o najdłuższych terminach zapadalności (tj. powyżej 5 lat) stanowiło łącznie 34,1% długu SP, co oznaczało spadek o 3,7 pkt proc. m/m i o 3,6 pkt proc. wobec końca 2019 r. Udział zadłużenia o zapadalności poniżej 1 roku wyniósł 15,8%, tj. wzrósł o 2,1 pkt proc. m/m i o 5,0 pkt proc. wobec końca 2019 r.” – napisano także.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2020 r. wyniosło 1 094 346,6 mln zł.

Źródło: ISBnews