Za granicą chce pracować dwa razy więcej Polaków niż przed pandemią

Za granicą chce pracować dwa razy więcej Polaków niż przed pandemią
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To wyniki najnowszej, X edycji badania GI Group "Migracje Zarobkowe Polaków". Systematyczna poprawa na krajowym rynku pracy nie uchroni nas przed kolejną falą migracji zagranicznych ‒ ostrzega Konfederacja Lewiatan.

‒ Zaobserwowany już w połowie ubiegłego roku wzrost zainteresowania migracjami zagranicznymi potwierdzają przedstawione właśnie wyniki najnowszego badania GI Group. Deklaracje gotowości wyjazdu zgłaszają przede wszystkim młodzi, do 34. roku życia, głównie rekrutujący się z sektora usług.

Motywy wyjazdu są głównie zarobkowe (blisko ¾ deklarujących chęć wyjazdu) oraz poprawa standardu życia (na ten cel wskazuje prawie 50% badanych). 

Galopująca inflacja jeszcze bardziej obniża realną wartość wynagrodzeń, co (…) zwiększa motywację do poszukiwania realnych perspektyw na wyższe zarobki i lepszy standard życia

Co ciekawe, potencjalni migranci to zarówno osoby z najniższymi zarobkami, jak i zarabiający najwięcej. Ten wynik potwierdza zdiagnozowane w poprzednim badaniu pogorszenie się jakości pracy, zwłaszcza jakości wynagrodzeń, które motywuje wiele osób do poszukiwania wyższych zarobków za granicą – mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego,  doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: EBI: brak wykwalifikowanych pracowników główną barierą inwestycyjną wg 79 proc. firm

Brak perspektyw zawodowych i finansowych

W poprzednim badaniu respondenci zwracali uwagę, że pandemia i jej skutki dla firm odbiły się negatywnie na wynagrodzeniach, a brak poprawy w perspektywie 2021 i 2022 roku będzie motywował do zmiany pracy i do migracji.

Deklaracje gotowości wyjazdu zgłaszają przede wszystkim młodzi, do 34. roku życia, głównie rekrutujący się z sektora usług.

‒ Polacy deklarują wyjazdy dłuższe, kilkuletnie w miejsce preferowanych wcześniej krótkotrwałych, co oznacza, niestety, trwałą utratę wielu pracowników, w tym też lepiej wykształconych i dobrze zarabiających specjalistów. 

Trend ten, także z powodu zmian podatkowo-składkowych zaplanowanych w Polskim Ładzie może się nasilać i jest szczególnie niebezpieczny dla polskiego rynku pracy i gospodarki, która już dziś odczuwa coraz dotkliwiej brak specjalistów – przestrzega prof. Jacek Męcina.

Czytaj także: Szukając pracy możesz wpaść w długi

Ucieczka przed inflacją

Wyniki badania pokazują, że z jednej strony pandemia odciska negatywne piętno na  rynku pracy, z drugiej strony galopująca inflacja jeszcze bardziej obniża realną wartość wynagrodzeń, co zwłaszcza w przypadku młodych ludzi zwiększa motywację do poszukiwania realnych perspektyw na wyższe zarobki i lepszy standard życia.

Tylko w jakimś stopniu pandemia i pogorszenie się sytuacji zdrowotnej w krajach planowanych jako kierunek migracji może skłaniać do zmiany planów. Na decyzję o wyjeździe w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich latach wpływa rozłąka z rodziną. To wskazuje na sporą determinację badanych.

Obserwujemy lekką poprawę w zakresie migracji wewnętrznych jako formy poszukiwania lepszej pracy i wyższych zarobków

Warto też podkreślić, że utrwalają się nowe i stare  kierunki   migracji – pozycję lidera odzyskały po kilku latach Niemcy, wraca zainteresowanie Wielką Brytanią i Holandią, spada zainteresowanie Skandynawią oraz Ameryką Północną.

‒ Obserwujemy lekką poprawę w zakresie migracji wewnętrznych jako formy poszukiwania lepszej pracy i wyższych zarobków. Powolny, ale stały wzrost odsetka zainteresowanych zmianą miejsca zamieszkania w celu znalezienia lepiej płatnej pracy jest przejawem rosnącej mobilności zawodowej.

Niestety, ani skala zjawiska, ani efekty w postaci lepiej płatnej pracy są niewystarczające, aby uchronić rynek pracy przed kolejną falą  migracji zagranicznych – podsumowuje prof. Jacek Męcina.

Czytaj także: GUS: mediana wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wyniosła 4702,66 zł w październiku

Źródło: aleBank.pl