XXVII Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krzyz.01.250xTradycyjnie już w drugą sobotę maja odbywa się pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę. W tym roku XXVII pielgrzymka odbywała się w dniach 11-12.05.2012 r. pod hasłem "Maryjo Matko Kościoła, bądź z nami". Organizatorem tegorocznej pielgrzymki było duszpasterstwo Bankowców Diecezji Rzeszowskiej.

Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim, w piątek, 11.05. prowadzonym przez Ks. Abpa Mariana Depo, Arcybiskupa Częstochowskiego. Czuwanie nocne poprowadziło Duszpasterstwo Bankowców z Warszawy oraz z Olsztyna. Poranek sobotni zapowiadał, że będzie ładny dzień, tymczasem około 8.00 nastąpiło gwałtowne załamanie pogody, ochłodziło się i zaczął padać deszcz. Niemniej Bankowcy nieustraszenie trwali dzielnie tak na czuwaniu jak i Mszy św. celebrowanej na Jasnogórskim Szczycie. Czuwanie zatytułowane „Maryi Matce naszej i Królowej” przygotowało zaprzyjaźnione z bankowcami Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa pod dyrekcją Anny Czenczek.

Aranżacje do zaprezentowanych utworów zaśpiewanych po mistrzowsku przez młodzież, jest Andrzej Paśkiewicz z rzeszowskiego zespołu „Maniotou”. Mogliśmy wysłuchać kilkanaście pięknych pieśni maryjnych. Zespół towarzyszył także naszej Mszy św. która rozpoczęła się o godz. 11.00 pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego. Przed Msza św. zostaliśmy uroczyście powitani przez podprzeora Jasnej Góry. W czasie mszy św. homilię wygłosił k. dr Jerzy Buczek, dotykając najważniejszych problemów środowiska bankowego. Bankowcy, jak zawsze przybywają na Jasną Górę z darami. W tym roku naszymi ofiarami wsparliśmy remonty klasztoru na Jasnej Górze, oraz Ośrodek rekolekcyjny dla młodzieży w Gładyszowie k. Gorlic. Na zakończenie Mszy św. Duszpasterz Bankowców podziękował uczestnikom pielgrzymki za udział, mimo nienajlepszej pogody, oraz za całoroczną pracę duszpasterstw w poszczególnych diecezjach. Podziękował także darczyńcom, którzy pomogli w wydaniu materiałów na tegoroczną pielgrzymkę. Byli to: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank Spółdzielczy w Jasionce, Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie, Bank Spółdzielczy w Mielcu, Bank Spółdzielczy w Kołaczycach, Bank Spółdzielczy w Ropczycach, Bank Spółdzielczy w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, Bank Spółdzielczy w Brańsku, Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Duszpasterstwo Bankowców z Warszawy oraz ofiarodawcy indywidualni.

Mszę św. zakończyła pieśń „Boże coś Polskę”. O godz. 13.30 mimo obfitego deszczu bankowcy wyruszyli na drogę krzyżową na Jasnogórskich wałach. Modlili się z nami kierowcy i celnicy, którzy w tym samym dniu przeżywali swoją pielgrzymkę. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo w kaplicy Cudownego Obrazu, które poprowadził ks. Dr Janusz Sądel, duszpasterz bankowców z Rzeszowa. Przed wspólnym zawierzeniem Maryi i Apelem duszpasterz powiedział: „Dzisiaj słyszymy słowa Zróbcie wszystko co¬kolwiek powie wam mój Syn (J 2, 5), słowa, które wypowiedziałaś Maryjo do uczniów w Kanie. Daj nam siłę i odwagę, abyśmy głosili odważnie światu, że Bóg jest miłością. Tak jak apostołowie pragnęli obecności Jezusa w chwi¬lach ich radości, tak my pragniemy, aby On był z nami w naszym życiu, w dobrych i złych chwi¬lach, aby pozostał z nami na zawsze. Nasza obec¬ność w tym miejscu jest szczerym wyrazem tego, co ukryte jest w sercu każdego z nas — wielkiego prag¬nienia Chrystusa i jego obecności w naszym co-dziennym życiu. Dlatego Maryjo pomóż nam uczestniczyć w budowie naszej Ojczyzny na wartościach, które płyną z krzyża Chrystusowego. Łaskę takiego sensownego życia wypraszaj nam Maryjo — Przewodniczko pewna do nieba, Gwiaz¬do prowadząca do Chrystusa. „Módl się za nami te¬raz i w godzinę śmierci naszej”.

Hasło pielgrzymki „Maryjo Matko Kościoła bądź z nami” nawiązuje do tegorocznego programu duszpasterskiego w Polsce przeżywanego pod hasłem „Kościół naszym domem”. Maryja, Mat¬ka Kościoła była u początku Kościoła i zawsze towa¬rzyszy Kościołowi oraz wszystkim poszczególnym Jego członkom. Przez jej wstawiennictwo pragniemy prosić Chrystusa, byśmy umieli każdego dnia odkry¬wać Kościół jako nasz dom. Maryja może nam słu¬żyć wsparciem i pomocą. Wobec trudnych wyzwań, jakie stoją dziś przed bankowcami pragniemy prosić o opiekę Maryi, a w momentach trudnych byśmy umieli szukać wsparcia we wspólnocie Kościoła, któ¬ry jest naszym Domem.

Autor znaku XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców na Jasną Górę, Pan Jan Kardyś, rzeszowski artysta grafik, przygotowując go, postawił sobie za zadanie przedstawić graficznie treść hasła. W centrum wi¬dzimy graficzny znak Matki Bożej Częstochowskiej. Do Maryi podążają w pielgrzymce bankowcy, którzy przedstawieni są linią rozedrganą. Artysta chciał pod¬kreślić, iż idziemy w pielgrzymce, pełni niepewności i problemów do Maryi, aby jej przedstawić nasze bo¬lączki oraz pozbyć się strachu, lęku i niepewności. Pielgrzymi jednocześnie tworzą szatę Maryi i Jezusa, wyrażając pragnienie bycia Jej drogocennymi perła¬mi w dążeniu do świętości. Na czele pielgrzymów herb Miasta Rzeszowa, dla podkreślenia, że w tym roku pielgrzymkę organizują Bankowcy z Diecezji Rzeszowskiej. Logo jest w kolorze żółtym i niebie¬skim. Kolor niebieski – kolor maryjny, zaś kolor żółty to kolor papieski, dla podkreślenia łączności bankow¬ców z Ojcem Świętym i Kościołem, który jest naszym Domem.

Na tegoroczną pielgrzymkę Duszpasterstwo Bankowców wydało dla wszystkich uczestników modlitewnik, znaczek, obrazek Matki Bożej Rzeszowskiej, oraz płytkę CD z pieśniami legionowymi i religijnymi w wykonaniu Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod dyrekcją Anny Czenczek.

Więcej informacji o pielgrzymce niedługo będzie można znaleźć na stronie duszpasterstwa Bakowców Diecezji Rzeszowskiej pod adresem: www.bankowcy.rzeszow.opoka.org.pl

Ks. Janusz Sądel