XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Uwagi do tabel: Dane, jak zwykle, podstawą

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Uwagi do tabel: Dane, jak zwykle, podstawą
Fot. metamorworks/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczny „Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK” pokazuje wyniki banków za 2018 r. W tym roku zrezygnowaliśmy z ograniczenia dotyczącego wielkości banków, stąd na liście pojawiły się trzy banki spółdzielcze.

Publikowane dane pochodzą z dwóch głównych źródeł – od banków bądź też przygotowane zostały na bazie upublicznionych raportów rocznych banków. Zestaw prezentowanych danych w niewielkim stopniu różni się od prezentowanego we wcześniejszych edycjach. Używana terminologia została przejrzana i zaktualizowana. Poniżej legenda do tabel prezentujących zbiorczo dane poszczególnych banków – wyjaśnienia dotyczą jedynie wybranych pozycji.

 • Należności od banków – dotyczy należności od banków.
 • Należności od klientów – dotyczy należności od pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
 • Inwestycje i papiery wartościowe – instrumenty finansowe, których nie można zaliczyć do dwóch powyższych kategorii.

 • Instrumenty pochodne aktywa – instrumenty pochodne księ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK