XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Integral Solutions – Technologie: Coś zabawnego wydarzyło się w drodze do chmury

XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Integral Solutions – Technologie: Coś zabawnego wydarzyło się w drodze do chmury
Greg Hanson na Informatica Cloud Forum 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kiedy dwie dekady temu pojawiły się pierwsze rozwiązania i usługi chmurowe, obiecywano nam uproszczenie sposobu, w jaki organizacje zarządzają aplikacjami, systemami, danymi i infrastrukturą wraz z dostępem do nich. Rozwiązania w chmurze miały nie tylko uprościć procesy, ale także obniżyć koszty i zwiększyć zwinność organizacji we wdrażaniu nowych rozwiązań.
Greg Hanson

Fot. Integral Solution

Greg Hanson
CTO, VP, EMEA, Informatica

I rzeczywiście, według KPMG (KPMG International Cooperative, Journey to the Cloud: The Creative CIO Agenda 2017), w 2017 r. jednym z głównych powodów przenoszenia się do chmury była możliwość zwiększenia elastyczności i zwinności. Jak na ironię, na drodze do większej zwinności natknęliśmy się na hybrydowy świat wielu rozwiązań w chmurze oraz lokalnie zlokalizowanych.

Obietnica chmury zderzyła się z bardziej złożoną rzeczywistością. Pojawiło się ogromne wyzwanie związane z zarządzaniem danymi i informacjami znajdującymi się w licznych środowiskach chmurowych, takich jak: IaaS, PaaS i SaaS, ponieważ organizacje niejednokrotnie „wybierały różne środowiska chmurowe do realizacji różnych zadań”. AWS może być wyborem w jednym przypadku, Microsoft Azure w innym, Google Cloud w trzecim, a Salesforce w czwartym itd. – z danymi rozproszonymi we wszystkich powyższych.

Celem strategii opartej na wielu chmurach jest zapewnienie sobie możliwości wyboru najlepszego rozwiązania i uniknięcie uzależnienia od jednego dostawcy. Jednakże wprowadza ona fragmentację danych i konieczność posiadania umiejętności ich integracji, co z kolei zmniejsza zwinność, w konsekwencji utrudniając cyfrową transformację opartą na danych, tak ważnych dla firm, pragnących zdobyć przewagę konkurencyjną.

Chmury publiczne i prywatne oraz chmury analityczne, takie jak Google BigQuery, Amazon Redshift i Snowflake Elastic Data Warehouse, zwiększają złożoność i wyzwania związane z zarządzaniem danymi. Złożoność środowiska wielochmurowego będzie wzrastać, ponieważ organizacje przenoszą kolejne usługi do chmury.

Dla przykładu, Gartner, Inc. przewiduje, że dochody z globalnej usługi w chmurze publicznej osiągną do 2021 r. 302,5 mld dolarów – prawie dwukrotnie więcej niż w 2017 r. (Gartner, Inc., Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 21.4 Percent in 2018, April 12, 2018). Tymczasem dziewięć z dziesięciu firm będzie miało przynajmniej część aplikacji lub infrastruktury w chmurze do końca tego roku – zgodnie z badaniem IDG Global Cloud Computing z 2018 r.

Jednak krytyczne dla funkcjonowania systemy lokalne pozostaną w najbliższej przyszłości niezmienne i muszą współpracować z tymi w chmurze, aby wymieniać się danymi i wspierać automatyzację procesów. Organizacje działające w chmurze mogą mieć głowę w niej, ale przynajmniej jedna stopa powinna pozostać w środowisku lokalnym.

Zarządzanie danymi w hybrydowych środowiskach wielochmurowych

W związku z gromadzeniem danych w tak wielu rozwiązaniach chmurowych publicznych i prywatnych, a także systemach wewnętrznych, organizacje zadają wiele trudnych pytań, np.:

  • Jak możemy zapewnić interoperacyjność w różnych architekturach IT?
  • Jak zapewnić poprawny, spójny, kompletny i godny zaufania widok na dane we wszystkich aplikacjach?
  • Jak skutecznie wykrywać i chronić poufne informacje?
  • W jaki sposób możemy sprawić, aby dane były jednolite, dostępne i gotowe do przetwarzania, gdy znajdują się w hybrydowym wielochmurowym środowisku?

Ryzyko dla biznesu i IT rośnie w miarę, jak dane mnożą się w hybrydowych i wielochmurowych środowiskach. Bez całościowego, dobrze zarządzanego podejścia organizacje napotykają problemy przy analizie biznesowej czy przy zarządzaniu doświadczeniem klienta (Customer Experience – CX).

Obecnie każda organizacja dąży do zwiększenia CX, ponieważ zapewnia to lepsze wyniki w zakresie zaangażowania klientów, przychodów i lojalności. Aplikacje klasy CRM pracujące bez integracji z innymi rozwiązaniami mogą dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ obiecują dostarczać lepszą obsługę klienta. Często brakuje im jednak poprawnego, spójnego i godnego zaufania widoku na dane klienta, który w środowisku wielochmurowym jest jeszcze bardziej złożony. Aby przygotować CX prawidłowo, potrzebna jest bezproblemowa integracja i zarządzanie danymi, zwłaszcza jeśli aplikacja marketingowa znajduje się w jednej chmurze, system CRM w innej, a narzędzie BI, Hurtownia Danych oraz aplikacja ERP pozostają w lokalnej serwerowni.

Przy takim rozproszeniu coraz trudniej jest osiągnąć pełny widok 360 stopni, tak niezbędny dla sprzedaży i marketingu, aby rozumieć klientów, przewidywać ich potrzeby i angażować się w odpowiednie interakcje w odpowiednim kanale. Tradycyjne i ograniczone techniki integracji z interfejsami API, ręcznym kodowaniem i narzędziami zorientowanymi na aplikacje nie są odpowiednie do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem danymi w hybrydowych rozwiązaniach chmurowych.

„Poprawne, niezawodne i pewne dane” w centrum procesów biznesowych

Wiodące organizacje z różnych branż przyjmują podejście nowej generacji. Jednym z przykładów jest Genomic Health, zlokalizowany w Dolinie Krzemowej dostawca testów diagnostycznych opartych na genomie, które pomagają zoptymalizować leczenie raka.

Genomic Health wykorzystuje inteligentne hybrydowe zarządzanie danymi w różnych systemach, w tym oparte na chmurze Salesforce i aplikacjach lokalnych, które zawierają duże ilości poufnych informacji o pacjencie, lekarzu, klinice itp.

– Możliwość łączenia aplikacji bez względu na to, czy są one w chmurze, czy lokalnie, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby uzyskać przydatne informacje dla właściwego użytkownika biznesowego – to jest coś, na czym zależy mi każdego dnia – mówi David Green, starszy dyrektor IT w Genomic Health.

– Posiadanie poprawnych, wiarygodnych i pewnych danych w samym sercu tego, co napędza wszystkie nasze systemy i procesy biznesowe, jest niezwykle ważne – dodaje Green. – Bez możliwości połączenia różnych źródeł danych, łączenia ich w unikalny i właściwy sposób, w celu uzyskania odpowiedzi na konkretną historię lub celu rozwiązania problemu biznesowego, utkniemy.

Inteligentne zarządzanie danymi hybrydowymi jest szczególnie ważne dla rozwijających się globalnych firm działających w chmurze, takich jak Genomic Health, których testy ekspresji genów pomogły w podjęciu decyzji dotyczących leczenia ponad 900 000 pacjentów z rakiem na całym świecie. Wspiera ono również inicjatywy Genomic Health mające na celu dodanie nowych linii biznesowych, lepsze zrozumienie i zaangażowanie lekarzy oraz rozwój na arenie międzynarodowej, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

W świecie opartym na rozwiązaniach chmurowych usługa platformy integracyjnej w chmurze (iPaaS) jest naturalnym rozwiązaniem dla wyzwań związanych z integracją w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Ale iPaaS musi wykraczać poza podstawową integrację aplikacji i danych. Powinien również uwzględniać krytyczne kwestie dotyczące jakości, spójności i bezpieczeństwa przy pełnych możliwościach zarządzania danymi w chmurze, w tym:

  • Jakość danych. Zapewnia dokładność danych, eliminuje duplikaty i stale koryguje problemy, aby zapewnić firmom wiarygodne i kontekstowe informacje.
  • Zarządzanie danymi podstawowymi. Zapewnia 360-stopniowy widok danych dotyczących podmiotów gospodarczych (np. klientów, dostawców, partnerów) we wszystkich źródłach, w tym danych dotyczących transakcji i interakcji.
  • Prywatność i ochrona danych. Pomaga szybko identyfikować poufne dane, rozwiązywać problemy z zaleceniami opartymi na sztucznej inteligencji oraz przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa informacji.

Bez tych możliwości organizacje nie są w stanie właściwie korzystać z danych, co może osłabić cele biznesowe. Ponadto są słabo przygotowane do radzenia sobie z ciągłymi zmianami, gdyż technologie takie jak IoT, AI, Blockchain, kryptowaluty i inne, rozwijają się.

Szansą na poradzenie sobie ze złożonością i zapewnienie kompletności, dokładności i aktualności danych w hybrydowym środowisku wielochmurowym jest wprowadzenie zarządzania danymi opartego na metadanowej sztucznej inteligencji.

Taka inwestycja zwraca się natychmiast w lepszych relacjach z klientem, świadomym podejmowaniu decyzji i efektywności operacyjnej. Co więcej, w przyszłości udoskonali praktykę zarządzania danymi dzięki możliwości adaptacji do następnej fali zmian IT.

Ostatecznie, może nie tyle sam wybór rozwiązań chmurowych, co inteligentne zarządzanie danymi hybrydowymi jest właściwą drogą do sukcesu.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK