XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe ‒ o wyzwaniach współczesnych finansów i myśli ekonomicznej

XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe ‒ o wyzwaniach współczesnych finansów i myśli ekonomicznej
XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe - organizatorzy. Źródło: SGGW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 24‒25 listopada 2022 r. w SGGW w Warszawie odbędzie się XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. Współczesne finanse i myśl ekonomiczna wobec wyzwań równowagi w gospodarce rynkowej. Portal aleBank.pl jest patronem medialnym Forum.

XIV Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe jest organizowane przez:

– Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

– National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

– Bogor Agricultural University – School of Business (Indonezja).

Forum odbędzie się w formule hybrydowej (kontaktowo/Teams).

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW.

Ekonomia i finanse w wymiarze mikro i makro

Tematyka Forum skoncentrowana będzie na problematyce wyzwań współczesnych finansów i myśli ekonomicznej, zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: nowoczesne finanse oraz potrzeby ich wykorzystania w gospodarce rynkowej, myśl ekonomiczną w aspekcie praktycznych zastosowań w procesach gospodarczych, doświadczenia pandemiczne w obszarze skutków ekonomiczno-finansowych w gospodarce, funkcjonowanie gospodarki rynkowej w warunkach wysokiej inflacji, cyfryzacji w obszarze zarządzania finansami w gospodarce, ESG jako narzędzie do zrównoważonego rozwoju, wyzwania dla jednostek gospodarczych w finansowaniu transformacji energetycznej oraz trendów kształcenia w zakresie współczesnych finansów.

Informacje o Forum

Organizatorzy zapraszają do udziału w XIV Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej: http://mffb.ieif.sggw.pl/

Źródło: SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego