XII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2017: Paweł Jaroszek – Przygotowania do e-składki

XII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2017: Paweł Jaroszek – Przygotowania do e-składki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Paweł Jaroszek - Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jednym z ważniejszych programów związanych z elektronizacją jest w tej chwili projekt o nazwie e-składka. To projekt związany ze zmianą sposobu dokonywania płatności na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Od pierwszego stycznia 1990 roku wszelkie płatności dokonywane były trzema odrębnymi przelewami. Od 1 stycznia 2018 roku będzie to już tylko jeden przelew. Wszyscy płatnicy składek począwszy od października tego roku otrzymają od nas indywidualnie wygenerowane numery rachunków składkowych i od 1 stycznia przyszłego roku będzie wystarczyło podać numer rachunku oraz właściwą kwotę i to wszystko. Proste płatności z ZUS.

Przede wszystkim udostępniamy cały szereg naszych usług poprzez platformę usług elektronicznych, na której profile posiada już prawie 2 miliony naszych rodaków. Można tam sprawdzić wszystko – począwszy od tego czy pracodawca opłaca za nas składki, czy członkowie naszej rodziny są ubezpieczeni. Można też zapłacić składki, można wystąpić o różnego rodzaju zaświadczenia – w tym zaświadczenie o niezaleganiu, które już od bieżącego miesiąca będzie równoważne z dokumentem papierowym.

Oprócz tego jest nasza strona internetowa – jedna z bardziej popularnych stron w Polsce – gdzie udostępniamy katalogi różnych usług w sposób łatwy i przyjazny. Każdy zainteresowany może dowiedzieć się co to jest ZUS, jakie ma oprawa i obowiązki, na co może liczyć ze strony instytucji.

Rozmowa dostępna na kanale youtube