Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/Rasi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) prognozuje, że w tym roku dynamika wzrostu PKB wyniesie 4,2%, a w kolejnym roku obniży się do 3,5%.

Dynamika wzrostu #PKB wyniesie 4,2% w 2019 r., a w kolejnym roku obniży się do 3,5% = prognozuje @BOS__Bank

„Na przełomie 2019 i 2020 oczekujemy utrzymania wzrostu PKB w przedziale 3,7-3,9% r/r, przy spowolnieniu poniżej 3,5% r/r w połowie 2020 r. W całym 2020 r. oczekujemy obniżenia dynamiki PKB do 3,5% r/r z 4,2% r/r szacowanych na 2019 r.” – czytamy w kwartalnym raporcie BOŚ Banku.

Zdaniem analityków, o ile niższe wydatki inwestycyjne samorządów, przedsiębiorstw oraz utrzymujące się słabe tempo wzrostu popytu zagranicznego będą ciążyły gospodarce, to wyhamowanie pogorszenia sytuacji zewnętrznej, wyższe wydatki publiczne na szczeblu centralnym oraz solidna sytuacja dochodowa gospodarstw domowych będą czynnikami ograniczającymi skalę spowolnienia polskiej gospodarki.

Powyższe założenia wspierają sygnały stabilizowania się pod koniec 2019 r. wskaźników koniunktury w wielu sektorach gospodarki, zaznaczono w materiale.

„W zakresie bilansu ryzyka dla prognozy, jako wyższe oceniamy ryzyko niższej ścieżki wzrostu gospodarczego. Na taką ocenę wpływa: – wciąż niesymetryczny bilans ryzyka dla wzrostu gospodarki globalnej, – wyzwania w zakresie krajowego rynku pracy, – wyzwania w zakresie finansowania wydatków inwestycyjnych przez jednostki sektora finansów publicznych (głównie samorządy lokalne)” – wymienili analitycy.

Wzrośnie inflacja

Ekonomiści BOŚ Banku oczekują, że w grudniu 2019 r. nastąpi przyspieszenie inflacji CPI w kierunku 3% r/r, przy wygaśnięciu efektu bazy odniesienia w przypadku cen paliw.

„Wyższe bieżące ceny gazu LPG oraz wyraźne obniżenie bazy odniesienia dla cen benzyny solidnie podwyższą roczne tempo wzrostu cen paliw, dodając do wskaźnika CPI o ok. 0,3 pkt. proc.” – czytamy także.

„W grudniu oczekujemy także dalszego wzrostu inflacji bazowej, który podwyższy wskaźnik inflacji o ok. 0,2 pkt proc. Choć solidna dynamika wzrostu cen utrzymuje się, to w większym stopniu w ostatnich miesiącach 2019 r. wzrost inflacji bazowej wynikał będzie z efektów bazy odniesienia (m.in. ubiegłoroczne obniżki cen łączności, usług transportowych, ubezpieczeń)” – uważają analitycy.

Utrzymają się stabilne stopy procentowe

Ich zdaniem, w przypadku cen żywności, ostatnie miesiące 2019 r. przyniosły ustabilizowanie się sytuacji na rynku warzyw i owoców, po bardzo silnej ich zmienności w II i III kw. Jednocześnie jednak na wyższym od założeń poziomie kształtowały się ceny mięsa, przy kontynuacji wzrostu cen wieprzowiny na rynku globalnym. Roczna dynamika wzrostu cen żywności utrzyma się w IV kw. w pobliżu 6,5% r/r.

„Kumulacja efektów podwyżek cen towarów usług pozostających pod wpływem decyzji administracyjnych (energia, akcyza na alkohol i tytoń, opłaty związane z mieszkaniem, transportem publicznym) poskutkuje wg naszych szacunków wzrostem inflacji CPI w I kw. 2020 r. w kierunku 4,0% r/r. W tym okresie oczekujemy również wzrostu rocznej dynamiki cen paliw, utrzymania podwyższonej dynamiki cen żywności oraz inflacji CPI po wykluczeniu żywności, energii i pozostałych cen administrowanych” – czytamy także.

Według analityków BOŚ Banku, pomimo oczekiwań wzrostu inflacji w I kw. 2020 r. w kierunku 4% r/r, należy spodziewać się utrzymania stabilnego poziomu stóp procentowych w miesiącach kolejnych. Na takie oczekiwania wpływa: – prognoza obniżenia inflacji w kierunku celu inflacyjnego pod koniec 2020 r., – obserwowane i oczekiwane dalsze osłabienie wzrostu PKB przy wciąż utrzymującej się niepewności dot. skali tego spowolnienia, – utrzymywanie łagodnej polityki pieniężnej przez główne banki centralne na świecie, – preferencje RPP dla unikania zmian parametrów polityki pieniężnej („stabilność stóp jako wartość sama w sobie”).

„Wydaje się, że obecnie perspektywa zaostrzenia polityki pieniężnej odsuwa się silniej w czasie z uwagi na prognozy dla wzrostu gospodarczego oraz oddalającą się perspektywę zaostrzenia polityki pieniężnej w strefie euro. Wydłużający się okres bardzo silnie ujemnych realnych stóp procentowych nie był dotychczas problemem dla RPP i tym samym, pomimo dostrzegalnych czynników ryzyka z tego tytułu, trudno zakładać, że ta sytuacja zmieni się w 2020 r.” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews