Wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 4,1 proc., a co z inflacją? Prognoza centralna NBP

Wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 4,1 proc., a co z inflacją? Prognoza centralna NBP
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w okresie marzec-kwiecień br., zakłada wzrost na poziomie 4,1% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r., wynika z raportu NBP.

Prognoza centralna dotycząca dynamiki #PKB, przeprowadzona przez @nbppl, zakłada wzrost na poziomie 4,1% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r. #NBP

W poprzedniej, grudniowo-styczniowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła 3,7% w 2019 r., 3,2% w 2020 r.

„Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, w 2019 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB w przedziale 3,8-4,5% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), z prognozą centralną równą 4,1%. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 2,9-4,1% w 2020 r. i 2,4-3,8% w 2021 r. Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2020 r. wynosi 3,6%, zaś w odniesieniu do prognoz tempa wzrostu PKB na 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego – prawdopodobieństwa wartości z przedziału 2,7-3,7% są równie wysokie” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,8 proc. >>>

Prognoza średniorocznej inflacji w 2019 to 1,7%

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji wynosi natomiast 1,7% na 2019 r. oraz po 2,4% na 2020 i 2021 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,2% i 2,4% na 2020 r.

„W bieżącym roku inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Znajdzie się ona zapewne pomiędzy 1,4% a 2% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 1,7%. Jednocześnie prawdopodobieństwo inflacji w paśmie celu jest wysokie (68%), podobnie jak dla kolejnych lat horyzontu prognostycznego (74% dla 2020 r. i 65% dla 2021 r.)” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Nie ma inflacji w Polsce dzięki globalizacji?

Centralne prognozy inflacji CPI na lata 2020-2021 znajdują się bardzo blisko celu inflacyjnego NBP i wynoszą 2,4%, podkreślono.

„Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej, w 2020 r. inflacja ukształtuje się w przedziale 1,8-2,9%, zaś w 2021 r. w przedziale 1,7-3%. W przypadku prognoz na te lata prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (57%) jest nieco wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (43%)” – czytamy dalej.

Prognoza stopy referencyjnej to 1,5%

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez NBP, wynosi 1,5% na 2019 r. oraz 1,51% na 2020 r. i 1,71% na 2021 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok również wynosiła 1,51%, a na 2020 r. – 1,81%.

„Eksperci zgodnie oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r., a także – choć już mniej jednoznacznie – w 2020 r. W 2020 r. stopa referencyjna NBP prawdopodobnie nie wyjdzie poza zakres 1,4-1,8%. Mediana rozkładu zagregowanego prognoz stopy referencyjnej na 2021 r. (1,7%) sugeruje spodziewane zaostrzenie polityki pieniężnej. Tym niemniej wysokie prawdopodobieństwo jest również przypisane scenariuszowi braku zmian stopy, a przedział typowych scenariuszy zawiera się między 1,4% i 2,2%” – czytamy w raporcie.

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 18 marca a 3 kwietnia 2019 r. Wzięło w niej udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews