Wyższą emeryturę z OFE zapewni możliwość większego inwestowania na rynkach zagranicznych

Wyższą emeryturę z OFE zapewni możliwość większego inwestowania na rynkach zagranicznych
Źródło: IGTE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiany prawne umożliwiające szerszą dywersyfikację aktywów - geograficzną oraz w zakresie kategorii lokat - pozwoliłby uwolnić tkwiący w otwartych funduszach emerytalnych potencjał do osiągania znacząco wyższych stóp zwrotu, wynika z badań IGTE.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych postanowiła sprawdzić, jak wyniki inwestycyjne OFE wypadają na tle zagranicznych funduszy emerytalnych i co wynika z takiego porównania.

W tym celu przygotowała analizę „Stopy zwrotu wybranych funduszy emerytalnych na świecie w latach 2014‒2021”. Do porównania wybrano dziesięć państwowych funduszy emerytalnych, a o ich wyborze zadecydowała dostępność danych.

W latach 2014‒2021, roczne stopy zwrotu OFE trzykrotnie były wyższe od średniego poziomu stóp zwrotu dla pozostałych funduszy

Próba, na której oparto analizę, nie jest wystarczająca do konkluzji dotyczących miejsca analizowanych funduszy w globalnym rankingu efektywności, ale umożliwia jakościową analizę i sformułowanie wniosków o charakterze generalnym.

Czytaj także: OFE: stopy zwrotu w tym roku będą niższe od rekordowych wyników z 2021 r.

Stopy zwrotu funduszy emerytalnych na świecie

W ramach analizy zbadane zostały różne parametry efektywności OFE w okresie od 2014 do 2021 roku. W 2021 roku OFE przyniosły najwyższą spośród porównywanych funduszy stopę zwrotu – 29,5%.

W całym badanym okresie, tj. w latach 2014‒2021, roczne stopy zwrotu OFE trzykrotnie były wyższe od średniego poziomu stóp zwrotu dla pozostałych funduszy. Z kolei średnia geometryczna stopa zwrotu w OFE w latach 2014‒2021 wyniosła 4,7%, pokonując jeden fundusz zagraniczny.

Średnioroczna geometryczna i wewnętrzna stopa zwrotu – odpowiednio 4,7% oraz 6,8%

Natomiast wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) OFE w okresie 2014‒2021 wyniosła 6,8% i ten wynik jest lepszy od trzech funduszy zagranicznych. Dzięki regularnemu oszczędzaniu w OFE w latach 2014‒2021 można byłoby uzyskać kapitał o 34% wyższy od sumy wpłat.

– Średnioroczna geometryczna i wewnętrzna stopa zwrotu – odpowiednio 4,7% oraz 6,8% – wypracowane przez OFE na rodzimym rynku kapitałowym w latach 2014‒2021 to solidny wynik, który budzi szacunek.

Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że krajowe fundusze emerytalne mają ściśle regulowaną politykę inwestycyjną – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Czytaj także: KNF: średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 16,417 proc. za ostatnie 3 lata

Wyniki krajowych funduszy emerytalnych

Wyniki krajowych funduszy emerytalnych w porównywanej grupie są wypadkową zachowania się rynku, na którym działają, czyli przede wszystkim akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kursu polskiego złotego, który w badanym okresie uległ istotnej, 23% deprecjacji.

Słabszej relacji osiągniętego zysku do ponoszonego ryzyka w OFE w porównaniu do zagranicznych funduszy nie będzie się dało się uniknąć w przyszłości ze względu na ponad 90% alokację w krajowe aktywa oraz 92% w instrumenty udziałowe.

W innych, bardziej korzystnych dla inwestorów czasach, OFE mogłyby wypaść korzystniej, czego dowodzi choćby ich wynik z ostatniego roku, najlepszy w badanej próbie.

Z kolei słabszej relacji osiągniętego zysku do ponoszonego ryzyka w OFE  w porównaniu do zagranicznych funduszy nie będzie się dało się uniknąć w przyszłości ze względu na ponad 90% alokację w krajowe aktywa oraz 92% w instrumenty udziałowe. Nawet jeśli w przyszłości polska giełda da w kolejnych latach lepiej zarobić, a złoty będzie się umacniać, stopy zwrotu z OFE nadal będzie cechować duża zmienność.

Powyższe prowadzi do jednego ważnego wniosku – by trwale poprawić wyniki inwestycyjne polskich funduszy emerytalnych konieczna jest większa dywersyfikacja ich aktywów zarówno pod względem geograficznym, jak i jeśli chodzi o rodzaj instrumentu.

– Zmiany prawne umożliwiające szerszą dywersyfikację aktywów – geograficzną oraz w zakresie kategorii lokat – pozwoliłby uwolnić tkwiący w otwartych funduszach emerytalnych potencjał do osiągania znacząco wyższych stóp zwrotu.

Przyszli polscy emeryci powinni móc w najlepszy możliwy sposób pomnażać swoje zasoby z przeznaczeniem na emeryturę, dlatego publiczna dyskusja o procedowaniu takich zmian powinna rozpocząć się bez zwłoki – podsumowuje Małgorzata Rusewicz.

Czytaj także: Rząd zrezygnował z prac nad zmianami w OFE?

Pełna treść ekspertyzy IGTE 2/2022 „Stopy zwrotu wybranych funduszy emerytalnych na świecie w latach 2014-2021” dostępna jest tutaj.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE