Wysokie zyski na strukturach Citi Handlowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

citi.handlowy.02.400x259Produkty strukturyzowane dystrybuowane przez Citi Handlowy zakończyły 2014 rok z bardzo dobrym wynikiem. Spośród czterdziestu dwóch struktur oferowanych przez Citi Handlowy aż jedna trzecia przyniosło klientom dwucyfrową stopę zwrotu w skali roku. Średni roczny zysk ze wszystkich struktur Citi Handlowy wyniósł 8,13 proc.

Wyniki produktów zakończonych w 2014 roku wskazują, że nasze podejście w obszarze proponowanych rozwiązań inwestycyjnych wbudowanych w struktury ponownie się sprawdziło. Trafnie dobieramy instrumenty bazowe i dostosowujemy je do obecnej sytuacji rynkowej, a korzystają nam tym nasi klienci. Pozostajemy jednym z najbardziej doświadczonych i aktywnych graczy na tym rynku, tłumaczy Piotr Bułkowski, Dyrektor Biura Transakcji Skarbowych. 

Miniony rok był szczególnie udany dla klientów Banku, których produkty strukturyzowane kończyły się w tym okresie. Na czterdzieści dwa produkty oferowane przez bank i zakończone w 2014 roku 39 przyniosło zyski. Klienci oprócz zainwestowanego kapitału otrzymali też odsetki – najwyższa stopa zwrotu wyniosła 34,5% w skali trwania produktu (3 lata) z obligacji strukturyzowanej powiązanej z indeksem DJEurostoxx50 a najwyższa stopa zwrotu w skali roku wyniosła 14,99% z obligacji strukturyzowanej powiązanej z ceną srebra. Tylko w 3 przypadkach klienci otrzymali jedynie kwotę, którą pierwotnie zainwestowali. Średni roczny zysk ze wszystkich struktur Citi Handlowy zakończonych w 2014 roku wyniósł 8,13 proc.

Citi Handlowy wprowadza kilka produktów strukturyzowanych miesięcznie. Oferta struktur dystrybuowanych przez Citi Handlowy zróżnicowana jest ze względu na horyzont czasowy inwestycji; walutę, w której inwestowane są środki; poziom ochrony kapitału; instrumenty bazowe. Dzięki tak zbudowanej ofercie klient może znaleźć produkt dostosowany do swoich potrzeb. Jednocześnie, klientom prestiżowym Citi Handlowy oferuje produkty „szyte na miarę”. W 2014 roku bank zaoferował klientom Citigold i Citigold Select 69 niepowtarzalnych subskrypcji produktów strukturyzowanych.

Źródło: Citi Handlowy