Wymiana ośmiu członków Rady Nadzorczej PKO BP

Wymiana ośmiu członków Rady Nadzorczej PKO BP
Źródło: PKO BP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
NWZ PKO BP powołało ośmiu nowych członków Rady Nadzorczej. Zostali oni zgłoszeni przez Skarb Państwa.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało w piątek o powołaniu w skład Rady Nadzorczej banku: Macieja Cieślukowskiego, Hanny Kuzińskiej, Szymona Midery, Andrzeja Oślizło, Marka Panfila, Marka Radzikowskiego, Pawła Waniowskiego i Katarzyny Zimnickiej–Jankowskiej. Zostali oni zgłoszeni do RN przez Skarb Państwa.

Katarzyna Zimnicka–Jankowska została wyznaczona na przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP.

Ze składu Rady Nadzorczej akcjonariusze banku odwołali ośmiu dotychczasowych jej członków: Mariusza Andrzejewskiego, Wojciecha Jasińskiego, Dominika Kaczmarskiego, Rafała Kosa, Tomasza Kuczura, Macieja Łopińskiego, Roberta Pietryszyna i Bogdana Szafrańskiego.

Kompetencje Rady Nadzorczej PKO BP

Zgodnie ze statutem Rada Nadzorcza PKO BP składa się z 5 do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uprawniony akcjonariusz, czyli Skarb Państwa. Obecnie Rada Nadzorcza PKO BP składa się z 10 osób.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in. powoływanie i odwoływanie prezesa oraz członków zarządu banku.

Źródło: PAP BIZNES