Wydarzenia i Opinie | Międzynarodowy Kongres Faktoringu | Sposób nie tylko na czas kryzysu

Wydarzenia i Opinie | Międzynarodowy Kongres Faktoringu | Sposób nie tylko na czas kryzysu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Elastyczne finansowanie i dywersyfikacja form pozyskiwania kapitału na działalność to jeden z kluczowych czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorstw. W obecnych, niestabilnych uwarunkowaniach makroekonomicznych szczególnego znaczenia nabiera faktoring, który pozwala nie tylko skrócić okres oczekiwania na zapłatę za dostarczone towary i usługi, ale w niektórych modelach umożliwia również zabezpieczenie się przed niewypłacalnością kontrahentów.

Co skłania polskich przedsiębiorców do zainteresowania się ofertą firm faktoringowych, na ile świadczone usługi zaspokajają ich potrzeby i oczekiwania, a także jak skuteczne może się okazać wsparcie ze strony faktorów w obliczu permanentnych zmian i narastającej niepewności – o tym wszystkim dyskutowano podczas debaty eksperckiej, zorganizowanej w ramach tegorocznej, czternastej już edycji Międzynarodowego Kongresu Faktoringu. W panelu, moderowanym przez Ewę Gawrońską-Micuń, wiceprzewodniczącą Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, uczestniczyli Grzegorz Gebler, prezes firmy Facil; Cezary Kamiński, prezes Petro Mazowsze; Emilia Wyskwar-Onyszczuk, dyrektor skarbca Carrefour Polska; Aneta Sobiegraj, dyrektor skarbca spółki Boryszew oraz Marcin Witczak, prezes firm Laude Smart Intermodal i ATS.

Najlepsza opcja dla rozwijającej się firmy

Dynamiczny rozwój prowadzonej działalności gospodarczej generuje rosnący apetyt na kapitał. Zapotrzebowania tego nierzadko nie są w stanie pokryć banki, rozwijające się firmy nie dysponują wszak odpowiednimi aktywami, nie mówiąc nawet o zabezpieczeniach. Taki scenariusz stanowi główną przyczynę, dla której przedsiębiorstwa decydują się skorzystać z faktoringu, mówili podczas dyskusji przedstawiciele sfery realnej gospodarki.

– Dla firmy, która się szybko rozwija, faktoring jest w zasadzie jedyną opcją, alternatywą mogą być jedynie środki funduszy – podkreślił Marcin ­Witczak. W przypadku zarządzanej przezeń firmy uzyskanie linii faktoringowej w roku 2006 pozwoliło osiągnąć siódmą pozycje w Polsce pod względem dynamiki wzrostu. Podobne doświadczenia miała spółka Petro Mazowsze. Jej prezes, Cezary Kamiński podkreślił, że faktoring stanowi najłatwiejszą do pozyskania formułę finansowania, co ma szczególne znaczenie w takiej branży jak paliwowa, która cechuje się krótkimi terminami rozliczeń z dostawcami, podczas gdy odbiorcy oczekują znacznie dłuższych okresów na zapłatę.

Równie docenianym przez przedsiębiorców walorem faktoringu jest przejęcie przez faktora ryzyka oraz administracja wierzytelnościami, na co zwrócił uwagę Grzegorz Gebler. W przypadku zarządzanej przezeń spółki kluczowe znaczenie miały właśnie te czynniki, pozwoliły one bowiem na optymalizację struktury zatrudnienia. Warto podkreślić, iż większość panelistów deklarowała wykorzystanie zróżnicowanych form faktoringu, daje się też zaobserwować trend do stopniowego przechodzenia na faktoring pełny. Aneta Sobiegraj przypomniała, iż formuła ta umożliwia również redukcję zadłużenia. – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK