Wydarzenia i Opinie. Bezpieczeństwo: Od czwartej do szóstej dyrektywy

Wydarzenia i Opinie. Bezpieczeństwo: Od czwartej do szóstej dyrektywy
Zdjęcia: M. Gajowiak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Legalizacja środków pochodzących z przestępstw lub innych nieujawnionych źródeł stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla światowego systemu finansowego. Aby nadążyć za kreatywnością zorganizowanych grup przestępczych, władze unijne podejmują kolejne działania mające na celu uszczelnienie systemu i zwiększenie skuteczności wykrywania podejrzanych transakcji płatniczych.

19 kwietnia 2018 r. Parlament Europejski dokonał gruntownej nowelizacji unijnych przepisów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany określane mianem V dyrektywy AML, z początkiem obecnego roku winny być implementowane w państwach członkowskich. 23 października 2018 r. unijny ustawodawca uchwalił dyrektywę nr 2018/1673 w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, której niektórzy nadają kolejny, szósty numer. W jaki sposób regulacje w obszarze AML wpływają na funkcjonowanie sektora bankowego? Które spośród wprowadzonych powinności stanowią szczególne wyzwanie dla instytucji obowiązanych? Okazją do dyskusji na te tematy była konferencja zatytułowana „Od IV do V dyrektywy AML”, zorganizowana 12 grudnia ub.r. przez Związek Banków Polskich. Wśród licznych prelegentów dominowali bankowcy, nie zabrakło również reprezentantów instytucji nadzorczych i niezależnych ekspertów.

Rejestr ułatwi pracę, ale nie rozwiąże wszystkich problemów

Jednym z priorytetów IV dyrektywy AML było stworzenie skutecznego procesu ustalania beneficjentów rzeczywistych transakcji finansowych. Wsparciem dla instytucji obowiązanych mają być rejestry osób, sprawujących faktyczną kontrolę nad instytucjami i podmiotami gospodarczymi. W warunkach polskich funkcję taką pełni Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), uruchomiony 13 października ub.r. – W przypadku spółek rejestrowanych po tej dacie, informacje do rejestru przekazywane są w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od daty dokonania wpisu. Analogiczna reguła ma zastosowanie wobec wszelkich zmian, dokonywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – przypomniał Waldemar Retyk z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Nieco więcej czasu uzyskały podmioty wpisane do KRS przed utworzeniem CRBR; ich władze powinny przekazać dane na temat beneficjentów rzeczywistych spółki do 13 kwietnia br. Zgłoszenie dokonywane jest drogą elektroniczną pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia, a do jego zatwierdzenia niezbędny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany. Powołanie do życia ujednoliconego rejestru stanowi niewątpliwą nowość, jednak obowiązek wskazywania beneficjenta rzeczywistego klienta w bankach i innych instytucjach obowiązanych występował również pod rządami poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W rzeczywistości wielu reprezentantów spółek handlowych ignorowało tę powinność. Efekty takowej niefrasobliwości mogą być wyjątkowo przykre zwłaszcza obecnie, pod jurysdykcją nowej ustawy AML.

Radosław Obczyński z Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w Banku Pekao przypomniał alarmistyczne komentarze, jakie pojawiły się na blogach ekonomicznych kilkanaście miesięcy temu. „mBank zamyka konta z uwagi na ustawę antyterrorystyczną?” „Akcja banków wymierzona w polskich posiadaczy bitcoinów” – sugerowali rozżaleni posiadacze kont firmowych. Działania instytucji finansowych wynikały wprost z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zaś bezpośrednią przesłanką dla ich podjęcia był...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK