Wszystko o WIBOR i WIRON, o co chciałbyś zapytać

Wszystko o WIBOR i WIRON, o co chciałbyś zapytać
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Serwisie BANKIWPOLSCE.pl administrowanym przez Związek Banków Polskich znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wskaźników referencyjnych WIBOR i WIRON.

W serwisie jest przede wszystkim zamieszczona definicja WIBOR-u.

„WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W uproszczeniu, to wysokość oprocentowania, na jaką banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek.

Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny. Jest on ustalany codziennie. Wskaźnik WIBOR jest administrowany przez GPW Benchmark, spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych: https://gpwbenchmark.pl/.”

Czytaj także: Bankowcy o sprawnej zamianie WIBOR-u na WIRON>>>

Dlaczego WIRON zastępuje WIBOR?

Kolejna ważna informacja w serwisie dotyczy zastąpienia obecnego wskaźnika referencyjnego nowym wskaźnikiem WIRON.

„Planowane przez GPW Benchmark i KNF zastąpienie WIBOR-u WIRON-em wynika z chęci dostosowania się do najnowszych, międzynarodowych trendów w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe – w tych terminach bowiem liczba zawieranych transakcji jest zazwyczaj największa.

W opinii GPW Benchmark i KNF właśnie takie wskaźniki są obecnie najlepszym narzędziem do stosowania w produktach finansowych.”

Czytaj także: Czy WIRON może być wyższy niż WIBOR, i co z tego wynika?>>>

W serwisie zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów banków pytania.

Oto wybrane pytania i odpowiedzi na nie.

Czy istnieją podstawy prawne do kwestionowania WIBOR-u?

„Nie. Proces wyznaczania WIBOR jest dokonywany przez niezależny, niepowiązany z bankiem podmiot (administratora – GPW Benchmark), który podlega nadzorowi KNF. Komisja potwierdziła zgodność WIBOR-u z wymogami prawa. Dlatego nie ma podstaw do kwestionowania indeksu WIBOR ani umów odwołujących się do tego wskaźnika.”

Czy WIBOR jest podatny na manipulacje?

„Nie. W przypadku WIBOR-u, proces ustalania i przekazywania danych na potrzeby jego ustalania podlega ścisłym procedurom i jest jednym z najbardziej kontrolowanych procesów, jakie funkcjonują na polskim rynku finansowym. Nigdy dotąd nie stwierdzono przypadków manipulacji WIBOR-em.”

Czy moja rata kredytu będzie niższa, gdy nastąpi zamiana WIBOR-u na WIRON?

„Odpowiedź na to pytanie nie jest teraz możliwa. Oba wskaźniki różnią się od siebie. WIBOR opiera się na depozytach terminowych, WIRON – na depozytach jednodniowych. Nie wiadomo, jakie będą wysokości tych indeksów w chwili planowanego zastąpienia WIBOR-u WIRON-em. Nie wiadomo też zatem, czy zamiana na WIRON spowoduje obniżenie oprocentowania. Skutki zmiany wskaźnika mogą kształtować się różnie.

Czytaj także: Pierwsza transakcja na rynku swap z użyciem WIRON-u

Warto przypomnieć, że obniżenie oprocentowania nie jest uznaną przez BMR przesłanką zamiany wskaźnika referencyjnego. Zarówno BMR, jak i przepisy krajowe, przewidują możliwość zastosowania tzw. korekty, czyli wartości korygującej wysokości wskaźnika zastępującego WIBOR.

Taka korekta służyłaby zapewnieniu, że skutki ekonomiczne zamiany byłyby możliwie neutralne. Ewentualna korekta zostanie wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów.”

Więcej informacji pod adresem BANKIWPOLSCE.pl

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP