Współpraca świata nauki i finansów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

100510.nauka.100xWspółpraca świata nauki i finansów na rzecz zwiększania wykorzystania informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki w zarządzaniu biznesem nabiera rozmachu!

Już 10 uczelni przyłączyło się do inicjatywy Związku Banku Polskich, Biura Informacji Kredytowej, InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej i Krajowej Izby Rozliczeniowej, mającej na celu poszerzaniewiedzy w zakresie wykorzystania informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki w nowoczesnym biznesie.

W dniu 5 maja odbyło się w Warszawie spotkanie firm infrastrukturalnych sektora bankowego z przedstawicielami 10 uczelni: Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

100505.spotkanie.z.uczelniami.250x

Celem spotkania było omówienie sposobu włączenia tematyki informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki do programów nauczania począwszy od nowego roku akademickiego. Dyskutowano m.in. o kwestiach opracowania skryptu dla studentów, przygotowania wykładowców, wskazania studentom praktycznych możliwości zastosowania rozwiązań w biznesie.

Jak powiedział dr Piotr Buła, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu, będącej jednostką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – „Patrząc z punktu widzenia naszych studentów studiów podyplomowych, idealnym rozwiązaniem jest połączenie dwóch żywiołów, nauki i praktyki”. Pozostając w tym nurcie Kazimierz Małecki, Prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej podkreślił potrzebę koncentrowania się na dostarczaniu wiedzy i wyzwalaniu chłonności na wiedzę, która może się przydać w biznesie, który się prowadzi lub w firmie, którą się zarządza. Prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz inni przedstawiciele uczelni wskazali na duże możliwości wykorzystania e-learningu w przekazywaniu wiedzy i praktycznych rozwiązań w ramach tego projektu. Z kolei dr Tomasz Zieliński z Akademii Ekonomicznej w Katowicach wskazał, że realizacja tego wspólnego przedsięwzięcia nauki i praktyki może stanowić zalążek skonsolidowanego działania w kierunku stworzenia zupełnie nowej jakości w funkcjonowaniu nowoczesnej gospodarki.

Jak podkreślił prowadzący spotkanie Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, ten innowacyjny projekt łączy w sobie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i daje narzędzia do wykorzystania w praktyce biznesu. Chcemy to, co jest najlepszym dorobkiem gospodarki elektronicznej i nowych metod zarządzania ryzykiem doprowadzić różnymi sposobami do świadomości polskich przedsiębiorców.

Podczas spotkania zaproponowano również uczelniom włączenie się w akcję pt.: „Finanse i Bankowość – WIEDZA ON-LINE”, która daje pracownikom i studentom możliwość dostępu przez internet do bieżących wydań czasopism bankowych i archiwum z ponad 6 000 artykułów i prawie 15 000 stron specjalistycznej wiedzy na temat finansów i bankowości.