Wspólny front banków przeciw zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Wspólny front banków przeciw zagrożeniom w cyberprzestrzeni
Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni skłoniły banki do powołania Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa - mówił Piotr Balcerzak, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2019.

#PiotrBalcerzak: Banki już od wielu lat w obszarze cyberbezpieczeństwa nie konkurują ze sobą, ale współpracują #ForumBB #ZBP

Banki już od wielu lat w obszarze cyberbezpieczeństwa nie konkurują ze sobą, ale współpracują.

Dzisiaj jeśli jakiś incydent dotyczy jednego banku, to inne banki współpracują z zaatakowanym bankiem – mówił Piotr Balcerzak dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2019

Wynika to ze specyfiki sektora bankowego, gdzie jeden bank jest uzależniony od innego banku – zauważa szef Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Dzisiaj problem jednego banku, jest problemem działających w otoczeniu innych banków – dodaje.

Czytaj także: Dramatyczny brak specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa w administracji

Świadomość zagrożeń zdecydowała o powołaniu Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, które działa przy Związku Banków Polskich.

Zadaniem Centrum jest analiza informacji przekazywanych przez banki, podejmowanie działań wyprzedzających, kiedy jeszcze nie ma mowy o incydencie, ale już widać potencjalne zagrożenie, albo podatność systemową danego oprogramowania czy aplikacji na cyberzagrożenia.

Czasami Centrum reaguje widząc różnego rodzaju luki prawne, które mogą osłabiać odporność banków na cyberzagrożenia.