Wspólne oświadczenie Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej i Komisarza UE Johannesa Hahna

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bruksela.02.400x300Miedzy Komisją Europejską a polskim rządem rozpoczęły się dziś negocjacje, w ramach których strony będą dyskutować o tym, jak najlepiej wykorzystać europejskie inwestycje dla ulepszania jakości życia Polaków. Otwarcie negocjacji następuje po przekazaniu przez Polskę w dniu 10 stycznia 2014 r. projektu umowy partnerstwa, czyli strategicznego dokumentu obejmującego całość europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020.

Inwestycje, o których mowa, obejmują, oprócz polityki spójności, także rybołówstwo i rolnictwo, i stanowią podstawę strategii rozwoju Polski w średnim i długim okresie. Umożliwią one pozyskanie w kraju dodatkowych funduszy publicznych i prywatnych na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, i zwiększą konkurencyjność polskich regionów.

Celem Komisji jest przyjęcie wszystkich umów partnerskich i programów operacyjnych na lata 2014-2020 przed końcem swojej obecnej kadencji. Dokumenty te musza odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja oraz ukierunkowanie na rezultaty oraz stanowić mocną strategiczną podstawę inwestycji.

Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82.5 mld euro w latach 2014-2020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE.

Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, powiedział przy tej okazji:
„Cieszę się, ze to Polska jest pierwszym krajem, który oficjalnie rozpoczął negocjacje z Komisją i jako pierwszy przedstawił nam swoja strategie, zapisana w projekcie umowy partnerstwa w ramach naszej nowej, zreformowanej polityki spójności. Reforma tej polityki oznacza fundamentalna zmianę, zwrot w kierunku wspierana realnej gospodarki, innowacji i trwałego wzrostu. Dla Polski będzie to oznaczać uzyskanie przewagi konkurencyjnej w nowych obszarach, miedzy innymi lepsze powiazanie badan naukowych z możliwościami praktycznego zastosowania ich z biznesie, wspieranie innowacji w celu tworzenia trwałych miejsc pracy oraz inwestycje w efektywność energetyczną i zrównoważony transport. W ciągu najbliższych tygodni powinno nam się udać uzgodnić strategie, która będzie dobrze służyć Polsce przez następne 10 lat. Mam nadzieje, ze wkrótce rozpoczną się negocjacje z pozostałymi państwami członkowskimi i ze konstruktywny dialog Komisji z Polska będzie wzorem dla innych. Trzeba jednak pamiętać, ze troska o jakość tych ustaleń, o jakość strategii musi brać górę nad chęcią jak najszybszego zakończenia negocjacji, zarówno w fazie przygotowania, jak i bezpośrednich rozmów.”

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska powiedziała:
„Pragnę podziękować komisarzowi Hahnowi, zwłaszcza za jego osobiste zaangażowanie, dzięki któremu możliwe było oficjalne rozpoczęcie negocjacji z Polska w dniu dzisiejszym. Chce podkreślić, ze te rozmowy stanowią dla polskiego rządu najwyższy priorytet. Polska po raz drugi będzie największym beneficjentem unijnych funduszy. Naszą ambicją jest utrzymać pozycje lidera, jeśli chodzi o inwestowanie tych pieniędzy w sposób inteligentny i zrównoważony. Pokazaliśmy już w trakcie poprzedniej perspektywy budżetowej, ze potrafimy z powodzeniem inwestować europejskie fundusze tak, by przekładało się to na korzyści nie tylko dla Polski, ale tez dla tych, którzy są płatnikami netto do unijnego budżetu. W obecnym okresie budżetowym zamierzamy szeroko korzystać z tych doświadczeń. Jesteśmy wszyscy zdeterminowani dołożyć wszelkich starań, by można było rozpocząć realizacje nowych programów jeszcze w tym szczególnym roku, w którym przypada 10. rocznica przystąpienia Polski do UE.”

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce