Wskaźnik PENGAB w lutym 2014 roku nadal wysoki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140227.amron.zbp.400xBadania sondażowe, zwłaszcza gdy trend utrzymuje się przez dłuższy czas, dobrze oddają nastroje i sytuację gospodarki. Kolejne badanie przeprowadzone przez TNS Polska pokazuje optymistyczne nastawienie sektora w kluczowych segmentach bankowości. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 8 do 17 lutego tego roku. W telefonicznym badaniu ankietowym wspomaganym komputerowo, udział wzięło 200 placówek bankowych z całego kraju reprezentujących wszystkie typy bankowości.

W trakcie wywiadów zadawanych jest kilkanaście pytań dotyczących oceny sytuacji bieżącej (Wskaźnik Ocen) jak przewidywań ankietowanych dotyczących kolejnych trzech miesięcy (Wskaźnik Prognoz). W stosunku do poprzedniego badania Wskaźnik Ocen osiągnął wartość 17,7 – spadek o 5,6 a Wskaźnik Prognoz 37,6 – wzrost o 5,9. Łącznie wskaźnik PENGAB osiągnął wartość 27,6 – wzrost o 0,1.

Komentując wyniki badania, Andrzej Olękiewicz z TNS Polska ocenił, że wskazują one na stabilizację ocen sytuacji bieżącej i na bardzo pozytywną prognozę na najbliższe trzy miesiące. W przypadku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oceny obecnej sytuacji są w miarę stabilne. Zaobserwowano nieznaczny wzrost liczby udzielanych kredytów, przy czym duży spadek w kredytach udzielanych poprzez karty kredytowe. Przy czym warto zauważyć, że jest to dalsze umocnienie trendu wzrostowego. Ogólna ocena sytuacji bieżącej w lutym w porównaniu ze styczniem można uznać za stabilizację, po bardzo optymistycznej ocenie w styczniu. Obecnie większość ocen pozostała bez zmian. Można to interpretować jako wystudzenie optymizmu ze stycznia. Z kolei wysokie są oczekiwania bankowców w odniesieniu do najbliższych trzech miesięcy w zakresie udzielania kredytów dla osób indywidualnych (konsumpcyjne i mieszkaniowe) oraz aktywności przedsiębiorstw. Jest też oczekiwany wzrost, jeśli chodzi o depozyty (większy ze strony gospodarstw domowych, mniejszy ze strony przedsiębiorstw).

Większość ankietowanych uważa, że gospodarka kraju będzie się nadal rozwijała, choć jest to o 5 punktów procentowych mniej, niż w styczniu, natomiast nieliczne osoby uważają, że się pogorszy. Jednak 7% uczestników ankiety uważa, że sytuacja gospodarstw domowych pogorszy się, czyli choć można mówić o stabilizacji, to jednak z pewną nutą niepokoju.

Bohdan Szafrański