Wolne 12 listopada ustanowione z naruszeniem zasad państwa prawa

Wolne 12 listopada ustanowione z naruszeniem zasad państwa prawa
Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. To przykład bardzo złej legislacji - uważa Konfederacja Lewiatan.

#RobertLisicki z #KonfederacjaLewiatan: sposób uchwalania ustawy jest sprzeczny z podstawowymi zasadami państwa prawa #12listopada #praca @LewiatanTweets

– Sposób uchwalania ustawy jest sprzeczny z podstawowymi zasadami państwa prawa. Pogłębia chaos prawny i naraża obywateli, przedsiębiorców na dodatkowe straty. Naruszona została Konstytucja dla Biznesu, a zwłaszcza jej kluczowe filary, tzn. klauzula pewności prawa oraz zasady tworzenia prawa gospodarczego – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: 12 listopada dniem wolnym. Sejm przyjął poprawki, ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta >>>

Projekt ustawy pojawił się na niecałe 3 tygodnie przed planowanym ustanowieniem dnia wolnego, a ustawa zostanie opublikowana na 3 dni przed dniem wolnym. To podważa konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa i wywodzonej z niej zasady prawidłowej legislacji (zasada racjonalności działań prawodawcy oraz zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa). W przypadku tej ustawy nie ma  vacatio legis. Ustawodawca uniemożliwił obywatelom i przedsiębiorcom przygotowanie się do takiej zmiany, lekceważąc krytyczne opinie w tej sprawie.

– Taki sposób procedowania nie tylko narusza podstawowe standardy państwa prawa,
ale również jest wyrazem braku szacunku dla dotkniętych skutkami ustawy obywateli oraz przedsiębiorców – dodaje Robert Lisicki.

Ponadto przyjęta poprawka Senatu służąca temu, aby 12 listopada 2018 r. obowiązywały ogólne przepisy dotyczące ograniczenia handlu analogiczne do tych, które obowiązują w niedzielę i inne dni świąteczne, prowadzi w praktyce do dalszych kontrowersji i braku przejrzystości, co w tej sytuacji nie powinno mieć miejsca.