Wojna z gotówką: Moje miasto moja karta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.04.foto.33.a.150xProjekt utworzenia systemu ogólnokrajowej wielofunkcyjnej karty miejskiej zainicjowano na spotkaniu członków Koalicji na rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ZBP ze Skarbnikami Miast 12 Okręgów Metropolitalnych.

„Ogólnokrajowa Karta Miejska” zostanie zbudowana w oparciu o technologię kart elektronicznych w standardzie EMV z wykorzystaniem aplikacji dodatkowych e-portfela. Powołany zespół projektowy, po analizie istniejących rozwiązań krajowych i zagranicznych, przy współpracy samorządów lokalnych i banków wypracuje jednolity standard karty miejskiej. Harmonogram prac zakłada, że do końca 2010 r. nastąpi wdrożenie wystandaryzowanych rozwiązań równolegle w wielu lokalizacjach.

Jeden chip, wiele aplikacji

Grupa Robocza ds. EMV pod kierunkiem dr hab. Remigiusza Kaszubskiego przygotowała raport na temat zastosowania karty płatniczej daleko wykraczającego poza standardowe. W opracowaniu nt. „Migracja na standard EMV w Polsce i korzyści z niej wynikające. Rekomendacja produktów” eksperci ZBP zwracają uwagę, że bazując na tej technologii można wykreować Kartę Miejską – specjalny produkt dla samorządów lokalnych zainteresowanych upowszechnieniem obrotu bezgotówkowego oraz redukcją kosztów rozliczeń płatności mieszkańców.

Transakcja przeprowadzana przy użyciu karty magnetycznej różni się zasadniczo od transakcji za pośrednictwem karty procesorowej. Ta pierwsza jest tylko biernym dostawcą podstawowych danych takich jak numer karty, data ważności czy tzw. service code i po dostarczeniu tych danych nie pełni już żadnej (technologicznej) roli, tak karta procesorowa jest aktywnym (tzn. podejmującym istotne decyzje) współuczestnikiem w procesie realizacji transakcji. Znacząco większa pojemność karty procesorowej powoduje, że EMV przechowuje znacznie więcej danych, niż zwykły „plastik”.

Dzięki uniwersalnym schematom płatniczym Karta Miejska może służyć nie tylko do regulowania opłat za komunikację miejską, ale również opłat komunalnych takich jak czynsz, energia elektryczna, ogrzewanie, gaz czy telefon. Może być wykorzystywana do bezgotówkowej obsługi zasiłków socjalnych oraz dopłat, które są finansowane przez Urząd Miasta. Dzięki temu obsługa petentów zostanie usprawniona, a miasto będzie mogło kontrolować cele, na które zostaną przeznaczane środki pochodzące z pomocy socjalnej.

Śląska Karta Usług Publicznych

Wiele samorządów lokalnych wdrożyło, bądź przygotowało systemy karty miejskiej, lecz ich technologie są różnorodne i całkowicie między sobą niekompatybilne. To zaś powoduje ogromne koszty przygotowania i realizacji każdego systemu do obsługi tych samych potrzeb, ogranicza możliwość ich wzajemnych uzupełnień i współpracy. Celowym wydaje się więc wprowadzenie jednolitego standardu, obsługującego wszystkie potrzeby w zakresie transportu publicznego, obsługi masowych imprez, płatności z wbudowanym podpisem elektronicznym i e-portmonetką.

Przykładem systemu tzw. elektronicznej karty miejskiej jest projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych. Oprócz popularnego już w dużych aglomeracjach systemu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego metodą zbliżeniową, śląska karta umożliwia przechowywanie danych użytkownika (podpis elektroniczny), pozwalających na załatwienie wielu spraw urzędowych w trybie on-line. Karta ta ma służyć do pobierania opłat za komunikację publiczną (...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI