Włodzimierz Kiciński: O wynikach prac nad wypracowaniem sektorowego standardu trwałego nośnika informacji

Włodzimierz Kiciński: O wynikach prac nad wypracowaniem sektorowego standardu trwałego nośnika informacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Współpracując z bankami oraz ze spółkami infrastrukturalnymi doszliśmy do przekonania, że warto rekomendować w naszym raporcie trzy główne kierunki działań. Pierwszy to wykorzystanie technologii Blockchain z Hyperledger i w rozwiązaniu tzw. Open Source może być to interesujące dla banków z punktu widzenia przechowywania informacji, gromadzenia ich i spełnienia wymagań tzw. trwałego nośnika informacji.

Drugie rozwiązanie to już praktykowane rozwiązanie związane z tzw. pieczęcią elektroniczną. To także umożliwia przechowywanie i gromadzenie informacji w taki sposób, który spełnia warunki prawa.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Rozwiązanie trzecie, również oparte o technologię blockchain, której operatorem byłaby spółka infrastrukturalna, np. BIK, KIR, albo inna instytucja. To rozwiązanie umożliwiałoby, przy wykorzystaniu tzw. strony trzeciej zaufanej, na gromadzenie i przetwarzanie informacji.

Wszystkie trzy kierunki działań spełniają wymagania, które postawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i które jesteśmy w stanie rekomendować jako spełniające wymogi prawa i jednocześnie spełniające logiczne oczekiwania co do sposobu przetwarzania i archiwizowania informacji w sposób bezpieczny dla banków i klienta.

Obecnie Komitet Sterujący Projektu zdecydował by wysłać raport do zapoznania się przez UOKiK i jednocześnie przekazał go do zapoznania się Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwu Finansów. Są to nasi regulatorzy, ci którzy nadzorują działalność banków i ci którzy reprezentują kwestię ochrony praw konsumenckich. Oczekujemy na stanowisko UOKiKu w tej sprawie i następnie przejdziemy do formułowania ostatecznych rekomendacji. Aby banki wiedziały, że rekomendowane rozwiązania znajdują także akceptację nadzorców.