WIG20 Twin Win – innowacyjny produkt strukturyzowany w Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.bank.01.250x103

  • Subskrypcja do 24 kwietnia 2013 roku;
  • Możliwość osiągnięcia zysków zarówno przy wzroście, jak i spadku indeksu WIG20;
  • Potencjalnie nieograniczone zyski w przypadku realizacji scenariusza wzrostowego.

Do 24 kwietnia 2013 roku Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska prowadzi subskrypcję certyfikatów bonusowych WIG20 Twin Win, emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG. Ten innowacyjny produkt strukturyzowany oferuje możliwość osiągnięcia zysków przy wzrostach indeksu WIG20, ale nie tylko. Innowacją jest to, że przy spełnieniu określonych warunków, zyski osiągane są także w wypadku spadku wartości indeksu w dniu zapadalności. Okres inwestycyjny w przypadku tego produktu wynosi 2,5 roku.

Inwestor może osiągnąć zysk z inwestycji w certyfikat WIG20 Twin Win, jeśli w trakcie trwania inwestycji kurs indeksu WIG20 pozostanie cały czas powyżej bariery 65% kursu zamknięcia WIG20 z dnia pierwszej wyceny (26 kwietnia 2013 r.). Jeżeli warunek ten w którymkolwiek momencie nie zostanie spełniony, zysk inwestora będzie zależny jeden do jednego od wzrostu lub spadku kursu indeksu WIG20 w dniu ostatecznej wyceny (27 października 2015 r.). Może to wiązać się z ewentualnością poniesienia straty na inwestycji. Jeżeli jednak nie dojdzie do realizacji negatywnego scenariusza i bariera nie zostanie dotknięta, ani przekroczona – zmiana procentowa kursu indeksu w dniu ostatecznej wyceny (w odniesieniu do kursu z dnia pierwszej wyceny) zostanie przeliczona na zysk klienta.

W takim wypadku inwestor otrzyma 1% zysku za każdy 1% wzrostu kursu indeksu albo 1% zysku za każdy 1% spadku kursu indeksu. W przypadku ewentualnych spadków można więc będzie zarobić do 34,99% na koniec okresu inwestowania. Żadnych ograniczeń nie ma natomiast w przypadku wzrostu indeksu.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie certyfikatów WIG20 Twin Win do obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych. Umożliwi to inwestorom ewentualną wcześniejszą sprzedaż certyfikatów na rynku wtórnym, co jest istotne w przypadku sprzyjających warunków rynkowych. W rzeczywistości – ze względu na konstrukcję produktu – nawet w przypadku realizacji negatywnego scenariusza, zmiana wartości certyfikatów nigdy nie będzie odbywała się w oderwaniu od indeksu WIG20, więc ewentualne spadki będą odpowiadały wartości indeksu.

Zapisy na certyfikaty przyjmowane są w wybranych oddziałach Raiffeisen Polbank. Informacje dotyczące oferty i lista oddziałów przyjmujących zapisy znajdują się na stronie internetowej Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. (www-r-brokers.pl), w zakładce „Oferty publiczne”.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.