Więcej niż płatności mobilne

Więcej niż płatności mobilne
Zdjęcia: ITCARD
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z Jolantą Sadowską, dyrektor rozwoju sprzedaży dla sektora bankowości spółdzielczej oraz Wojciechem Fortuną, managerem aplikacji w firmie ITCARD.

Partnerstwo pomiędzy ITCARD a bankowością spółdzielczą ma już wieloletnią, ugruntowaną tradycję. W jaki sposób została zapoczątkowana tak owocna współpraca, i jakie projekty obecnie realizują Państwo dla lokalnego sektora finansowego?

Jolanta Sadowska: Pierwszą inicjatywą realizowaną przez ITCARD było podjęcie w 2011 r. współpracy w zakresie obsługi bankomatów banków spółdzielczych z Grupy BPS. Po dwóch latach współpraca rozszerzyła się o obsługę wszystkich kart wspomnianej grupy. W tym samym czasie współpracę w zakresie obsługi bankomatów podjęliśmy ze Zrzeszeniem SGB. Ważnym jednak punktem w naszej działalności firmy stała się popularyzacja obrotu bezgotówkowego, dlatego też rozpoczęliśmy równolegle z Bankiem BPS i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, jak również członkami Grupy SGB działania na rzecz budowy sieci terminali płatniczych w sklepach i punktach usługowych, nierzadko zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich. O tego roku istotnym wsparciem dla tego przedsięwzięcia jest program Polska Bezgotówkowa, w którym również uczestniczymy. Program realizowany przez fundację o tej samej nazwie we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Związkiem Banków Polskich oraz organizacjami kartowymi. W ramach programu każdy punkt sprzedaży detalicznej niedysponujący dotychczas infrastrukturą do wykonywania płatności bezgotówkowych może otrzymać terminal z równoczesnym zwolnieniem z wszelkich opłat na okres 12 miesięcy. Od września przystępujemy wspólnie z bankami spółdzielczymi i Bankiem BPS do kolejnego projektu, jakim jest upowszechnianie płatności kartowych w instytucjach administracji publicznej. Urzędy otrzymają zwolnienie z opłat z tytułu dzierżawy i użytkowania terminala aż do 2021 r., co powinno pozwolić na wyeliminowanie wciąż jeszcze spotykanych w tych placówkach informacji „Płatność wyłącznie gotówką”. Kolejnym produktem, udostępnianym przez ITCARD bankom z Grupy BPS, jest aplikacja Planet Mobile, służąca do obsługi płatności mobilnych. To oferta stosunkowo młoda, niemniej bardzo perspektywiczna, w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania tą formą płatności.

Skoncentrujmy się na tym ostatnim produkcie. Jakie cechy aplikacji Planet Mobile sprawiają, że stanowi ona atrakcyjną opcję dla niewielkich banków spółdzielczych?

Jolanta Sadowska: Planet Mobile to nie tylko prosty instrument płatniczy. W październiku aplikacja zostanie wzbogacona o szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie posiadaczowi karty oraz zwiększających bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem. Za pośrednictwem Planet Mobile będzie można na przykład sprawdzić saldo karty debetowej lub kredytowej, bez konieczności korzystania w tym celu z bankomatu. Ciekawą funkcją, dedykowaną wszystkim użytkownikom, którzy aktywnie planują codzienne wydatki, jest graficzna analiza transakcji kartowych za okres do 3 miesięcy wstecz, z podziałem na operacje gotówkowe i bezgotówkowe. Aplikacja pozwala również wyszukać najbliższy bankomat, uwzględniając urządzenia niepobierające prowizji od klientów banków zrzeszonych w Grupie BPS. Za pośrednictwem Planet Mobile można samodzielnie ustanawiać dzienne limity gotówkowe oraz bezgotówkowe dla karty, włączać i wyłączać różne funkcje, w tym obsługę płatności bezstykowych, aktywować nowy instrument płatniczy bez konieczności kontaktowania się z infolinią banku bądź zablokować kartę w sytuacji jej utraty. System umożliwia nie tylko trwałą dezaktywacje utraconego instrumentu płatniczego, ale również jego czasowe zablokowanie. Po odnalezieniu karty zawieszonej w ten sposób nie ma konieczności wydawania nowego plastiku, wystarczy ją odblokować poprzez Planet Mobile. Rozwiązanie to przyda się wszystkim zapominalskim, którzy chcą z jednej strony uchronić się przed ewentualnym dokonaniem transakcji przez osoby trzecie, z drugiej jednak pragną uniknąć kłopotliwej procedury wyrabiania nowej karty w sytuacji, kiedy instrument znalazłby się np. w domu. Warto podkreślić, że wszystkie powyższe funkcje dostępne są zarówno dla posiadaczy telefonów z systemem Android w wersjach 4.4 i wyższych, jak również dla użytkowników iPhone z systemem iOS 10.0 i wyższym, niemniej w tym ostatnim przypadku bez opcji płatności mobilnych.

Powodzenie nowych instrumentów płatniczych zależy dziś nie tylko od mnogości funkcji, ale przede wszystkim od sieci akceptacji. Na co mogą w tym obszarze liczyć użytkownicy Planet Mobile, zwłaszcza ci funkcjonujący w mniejszych aglomeracjach?

Wojciech Fortuna: Płatności dokonywane za pośrednictwem Planet Mobile są co do zasady odpowiednikiem operacji zbliżeniowych realizowanych z użyciem tradycyjnych kart płatniczych dostarczanych przez organizacje kartowe obecne na polskim rynku. Płatności można zatem realizować we wszystkich punktach, dysponujących terminalem wyposażonym w funkcję zbliżeniową. Warto przy okazji przypomnieć, że organizacje kartowe zobowiązały wszystkich akceptantów do zaopatrzenia się w urządzenie realizujące płatności bezstykowe do końca 2017 r., zatem na chwilę obecną zapłata metodą zbliżeniową na terenie Polski powinna być dostępna we wszystkich sklepach, zakładach gastronomicznych i punktach usługowych, które przyjmują zapłatę kartą.

A jak na dzień dzisiejszy kształtuje się możliwość wypłaty gotówki z bankomatu z wykorzystaniem Planet Mobile?

Jolanta Sadowska: Możliwość wykonywania tego typu operacji uzależniona jest od rodzaju urządzenia. Aby wypłacić gotówkę przy użyciu smartfonu, bankomat musi być wyposażony w czytnik zbliżeniowy, co w przeciwieństwie do terminali nie jest obowiązkowe. Szacujemy, że na chwilę obecną spośród 18-19 tys. bankomatów funkcjonujących na polskim rynku około 2 tys. akceptuje instrumenty NFC, jednak liczba tych urządzeń sukcesywnie się zwiększa. Nie ma natomiast ryzyka, żeby bankomat wykorzystujący technologię zbliżeniową odmówił realizacji wypłaty z użyciem Planet Mobile. Obydwie organizacje płatnicze zobowiązały operatorów bankomatów, by urządzenia wyposażone w czytniki NFC akceptowały transakcje finalizowane z użyciem aplikacji mobilnych.

W sytuacji braku bankomatu wyposażonego w funkcję zbliżeniową rozwiązaniem może być cashback. Czy Planet Mobile umożliwia również dokonywanie wypłat gotówki w ten sposób?

Jolanta Sadowska: Jak już wspomniałam, sama aplikacja jest jedynie narzędziem zastępującym kartę, zatem to po stronie banku przy uwzględnieniu możliwości, jakie daje organizacja płatnicza, leży decyzja o udostępnieniu cashbacku swym klientom. Niezależnie od decyzji samego wydawcy, ITCARD aktywnie działa na rzecz popularyzacji wypłaty środków w punktach sprzedaży detalicznej podczas dokonywania operacji kartowych. Akceptanci dysponujący terminalami udostępnianymi przez naszą firmę są wynagradzani z tytułu cashbacku, przez co oferowanie takiej możliwości klientom stanowi dla nich możliwość dodatkowego zarobku.

Na współczesnym rynku finansowym coraz częściej mówi się o omnichannelu. Czy jest szansa, by aplikacja Planet Mobile współpracowała z systemami bankowości elektronicznej, udostępnianymi przez lokalne instytucje finansowe?

Wojciech Fortuna: Opcja taka oczywiście istnieje, jednak jej realizacja nie jest łatwym zadaniem. Na dzień dzisiejszy banki spółdzielcze posiadają kilku dostawców systemów bankowości elektronicznej, których rozwiązania IT bynajmniej nie muszą być kompatybilne pomiędzy sobą. Przy takiej ilości integracja z poszczególnymi systemami oznacza spore przedsięwzięcie. Rozwiązaniem mogłaby być na przykład szyna integracyjna postawiona w jednej lokalizacji, gdzie chętne banki mogłyby udostępniać swe usługi bądź to bezpośrednio do modułu bankowości internetowej, bądź też do księgi głównej. Taki jeden punkt styku dałby dużo większe możliwości udostępniania usług nie tylko związanych z kartą płatniczą, ale również z samym rachunkiem bankowym przez kolejne podmioty funkcjonujące w ramach grupy.