Western Union udanie dostosowuje się do trendów migracyjnych i zmieniających się potrzeb polskich klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gotowka.dlon.01.400x267.

  • Oczekiwania i potrzeby klientów zmieniają się wraz z nowymi falami emigracji Polaków oraz napływem imigrantów do Polski
  • Klienci Western Union mają do dyspozycji szerokie możliwości wyboru sposobu realizacji przekazów pieniężnych: w placówce, online, za pośrednictwem bankomatu, telefonu lub bezpośrednio w domu

Firma Western Union, światowy lider w dziedzinie przekazów pieniężnych, udanie realizuje w Polsce strategię polegającą na zapewnieniu wielokanałowego dostępu do zróżnicowanych produktów i usług. Sprzyjają temu obecne trendy migracyjne, które wskazują na zwiększający się przepływ osób zarówno z jak i do Polski. Sukces strategii rynkowej firmy jest wynikiem monitorowania aktualnych trendów migracyjnych i umiejętnego dopasowania oferty do zmieniających się potrzeb klientów.

Western Union systematycznie zwiększa zakres usług oferowanych klientom,  dzięki współpracy z lokalnymi liderami sektora bankowego (PKO Bankiem Polskim, Bankiem Pekao SA, Bankiem Zachodnim WBK SA) oraz poprzez oferowanie przekazów w punktach detalicznych: salonach prasowych w centrach handlowych, na lotniskach i dworcach kolejowych oraz wprowadzenie możliwości odbioru przekazów w domach klientów dzięki współpracy z siecią InPost.

Strategia firmy, oparta na zapewnieniu wielokanałowego dostępu do jej usług i wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań sprawia, że klienci Western Union w Polsce mają do dyspozycji szerokie możliwości wyboru sposobu wpłat i wypłat przekazów pieniężnych. Mogą oni wybrać nie tylko nowoczesne kanały elektroniczne takie jak: Internet,  bankomaty czy bankowość internetowa, ale również korzystać z usług firmy w trakcie zakupów w galeriach handlowych, podczas podróży, a nawet odbierać przekazy bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Co więcej, Polska jest obecnie jedynym krajem w Europie, w którym Western Union oferuje swoim klientom szerokie możliwości wypłaty gotówki w 4 walutach, zarówno w złotówkach jaki i w walutach obcych: funtach brytyjskich, euro oraz dolarach.

Potrzeby polskich konsumentów wyraźnie się zmieniają w kierunku rozwiązań samoobsługowych. Dostrzegamy między innymi rosnącą popularność operacji realizowanych za pośrednictwem bankomatów i kanałów online. Coraz więcej osób korzysta też z dostępu do Internetu za pośrednictwem smartfonów. Tendencje te określają kierunek rozwoju naszej firmy, ponieważ chcemy zapewnić konsumentom większy wybór i elastyczność, umożliwiając im korzystanie z usług Western Union poprzez nowe, innowacyjne kanały” – mówi Konrad Olszaniecki, Dyrektor Sprzedaży na Region Europy Centralnej i Wschodniej, Western Union. „Z dużym zadowoleniem obserwujemy również fakt, że Polska jest nie tylko odbiorcą przekazów pieniężnych, ale także coraz silniej rozwija się jako ich nadawca” – dodaje Olszaniecki.

Według szacunków Banku Światowego wartość przekazów przychodzących do Polski rosła przez ostatnie trzy lata, osiągając w 2014 roku wartość 7,96 mld USD (2012: 6,94 mld, 2013: 6,98 mld). Jednocześnie, Bank Światowy odnotowuje od 2010 roku stały wzrost przekazów pieniężnych wysyłanych z Polski, których wartość w 2013 roku wyniosła 1,7 mld USD.

Rosnąca wartość, zarówno przychodzących jak i wychodzących, przekazów pieniężnych, jest związana z nowymi falami migracji w Polsce. Według Ośrodka Badań nad Migracjami, od 2011 roku liczba osób wyjeżdżających z kraju sukcesywnie rośnie. Głównymi kierunkami emigracji Polaków pozostają Wielka Brytania (650 000) i Niemcy (560 000). Trend ten potwierdzają dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, z których wynika, że wielkość środków przekazywanych do Polski przez migrantów, głównie z Niemiec i Wielkiej Brytanii, wzrosła w I kwartale 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym1.

Równocześnie, dzięki stabilnie rozwijającej się gospodarce, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla imigrantów, zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi, Ukrainy). Według danych Eurostatu, Polska w 2013 roku wydała obcokrajowcom blisko 274 tys. pierwszych zezwoleń pobytowych, zajmując pod tym względem drugie miejsce w UE, zaraz po Wielkiej Brytanii. Jednocześnie, Polska przyznając 141 tysięcy zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych, uplasowała się na pierwszym pod względem zatrudniania osób spoza Unii Europejskiej2.

Również dane opublikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazują na rosnące zainteresowanie Polską ze strony obcokrajowców – na początku grudnia ubiegłego roku ważne karty pobytu posiadało 121 tys. cudzoziemców, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do stanu z roku 2008.

Adekwatnie do trendów migracyjnych notowany jest wzrost wartości przekazów wysyłanych z Polski. W dalszym ciągu zwiększają się również przepływy pieniężne do kraju, które wciąż pozostają ważne dla rodzimej gospodarki.

W nadchodzącym 2015 roku Western Union zamierza konsekwentnie realizować przyjętą strategię oraz rozwijać na polskim rynku nowe produkty i innowacyjne rozwiązania, które zwiększą dostępność usług firmy i dodatkowo ułatwią klientom odbieranie oraz wysyłanie przekazów. W tym celu Western Union będzie kontynuować współpracę biznesową z obecnymi partnerami, wzmacniając swoją pozycję na rynku.

Plany firmy obejmują także aktywne zaangażowanie w realizację projektów w mediach społecznościowych oraz w działania wynikające z uprawnień sponsora Ligi Europejskiej UEFA, przede wszystkim przy okazji finału Ligi Europejskiej UEFA, który w 2015 roku zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Źródło: Western Union

(1) http://www.nbp.pl/publikacje/bilans_platniczy/bilans_platniczy2014_1.pdf
(2) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Residence_permits_statistics