Waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku: rząd przygotowuje rozporządzenie określające wskaźnik na minimalnym poziomie

Waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku: rząd przygotowuje rozporządzenie określające wskaźnik na minimalnym poziomie
Fot. stock.adobe.com/vivoo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przygotowuje rozporządzenie, określające wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji na minimalnym, ustawowym poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. planowane jest na III kw. 2021 r.

„Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 28 maja 2021 r. 'Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.’ zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj także: 10,5 mld zł na waloryzację emerytur i rent w 2022 roku >>>

Rozporządzenie ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego

Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Jednak w ramach RDS nie wypracowano wspólnego stanowiska w tym zakresie.

W związku z tym Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny, podano także.

Źródło: ISBnews