Walka z lichwą: rząd przyjął projekt nowelizacji; koniec z rolowaniem kredytów?

Walka z lichwą: rząd przyjął projekt nowelizacji; koniec z rolowaniem kredytów?
Fot. stock.adobe.com/robertkoczera
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, zakładającej obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie restrykcyjnych zasad przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Rząd chce zlikwidować patologię udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Dlatego rząd m.in. obniży górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzi restrykcyjne zasady przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli tzw. chwilówek” – czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:

– wprowadzenie wzoru, określającego maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, tj. 25%, ponoszonych przez osobę, która bierze pożyczkę pieniężną,

– obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego,

– zmiana kosztów niezależnych od okresu kredytowania z 25% do 10% oraz kosztów zależnych od okresu kredytowania z 30% do 10%,

– ustalenie maksymalnego limitu dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych, których okres spłaty wyniesie 12 miesięcy, na poziomie 20% kwoty pożyczki w skali roku,

– ograniczenie limitu dodatkowych opłat w przypadku tzw. chwilówek do 20% kwoty pożyczki w skali roku,

Czytaj także: Projekt ustawy antylichwiarskiej bez konsultacji i notyfikacji KE >>>

– wprowadzenie wymogu, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,

– wprowadzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Źródło: ISBnews