Wakacje kredytowe tylko dla osób, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

Wakacje kredytowe tylko dla osób, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
Fot. stock.adobe.com/Thitiphat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z wakacji kredytowych skorzystają osoby, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, podało Ministerstwo Finansów w raporcie z konsultacji projektu zawierającego pakiet zmian mających pomóc kredytobiorcom. Projekt we wtorek przyjął rząd.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W projekcie zawarto pakiet zmian dla osób z kredytami hipotecznymi, w tym wakacje kredytowe, zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zapisy dotyczące zamiennika dla stawki WIBOR.

Korekty w projekcie

W wyniku zgłoszonych uwag dokonało poniższych korekt w projekcie:

– Doprecyzowano, że z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby które posiadają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

– Doprecyzowano, że wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Czytaj także: Pomoc dla kredytobiorców coraz bliżej: rząd przyjął projekt ustawy; co oprócz wakacji kredytowych i zamiennika WIBOR?

– Wydłużono czas na doręczenie potwierdzenia przyjęcia wniosku przez kredytodawcę do 21 dni.

– Dodano konieczność złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

– Ponadto w związku z projektowanymi zmianami stanowiącymi wsparcie dla kredytobiorców, projekt zawiera formalne uchylenie przepisów o ustawowych wakacjach kredytowych wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19.

Awaryjna procedura wyznaczenia zamiennika za WIBOR

MF w raporcie podało, że celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zgodności z unijnym rozporządzeniem BMR doprecyzowano, że awaryjna procedura wyznaczenia zamiennika za WIBOR, będzie mogła zostać zastosowana po wystąpieniu którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 23c ust. 1 rozporządzenia BMR oraz gdy Komitet Stabilności Finansowej przedstawi stanowisko o odmowie wydania rekomendacji.

Ponadto w przepisach ustawy określono, że zamiennik za WIBOR, w ścieżce awaryjnej, będzie mógł zostać wyznaczony na podstawie stawki POLONIA. Sam zamiennik, jak i inne, wskazane enumeratywnie elementy, ostatecznie będą mogły zostać wyznaczone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego. Minister weźmie pod uwagę wzrost ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR lub jego likwidacją.

„Wyznaczenie zamiennika w rozporządzeniu eliminuje wątpliwości interpretacyjne w kwestii określenia krajowego właściwego organu państwa członkowskiego do wyznaczenia zamiennika, zgodnie z przepisami rozporządzenia BMR. Organem tym będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych” – napisano.

Łączny koszt zmian wynikających z projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym oraz o pomocy kredytobiorcom dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł.

Wniosek o wakacje kredytowe może dotyczyć tylko jednej umowy

Wniosek o udzielenie wakacji kredytowych może dotyczyć tylko jednej umowy kredytu mieszkaniowego i konsument wskazuje wnioskowany okres lub okresy zawieszenia umowy – wynika z projektu ustawy.

Zgodnie z projektowaną ustawą w dokumencie tym określony ma być m.in. wnioskowany okres lub okresy zawieszenia umowy oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Konsument będzie mógł składać wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wykonanie umowy ma zostać zawieszone na okres w nim wskazany z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku. Konsument nie będzie zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

Okres zawieszenia wykonywania umowy ma nie być traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie będą przedłużone o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Zawieszenie ma przysługiwać w wymiarze dwóch miesięcy na kwartał w okresie od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 r. oraz w wymiarze jednego miesiąca na kwartał w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zmiany wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

W projektowanej ustawie zmiany dotyczyć mają także wyliczania składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, które mają być proporcjonalnie do wartości bilansowej brutto posiadanego przez banki portfela kredytów mieszkaniowych, w przypadku których wskaźnik raty do dochodu przekracza wartość 50 proc. według stanu na koniec kwartału, za który jest należna wpłata.

Jednocześnie przewidziano zwolnienie z obowiązku wpłaty składek dla kredytodawców, którzy nie spełniają określonych wymogów w zakresie funduszy własnych.

Źródło: PAP BIZNES