W lipcu mniejsza aktywność konsumentów i przedsiębiorców na rynku bankowym – indeks PENGAB niższy o 1,1 punktu i wynosi 19,6 pkt.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Tym razem za obniżenie indeksu PENGAB odpowiada okres wakacyjny. Nie jest to zaskoczeniem, bo taka sytuacja jest obserwowana w okresie letnim co roku. W Polsce nie mamy jeszcze zwyczaju znacznie ograniczać aktywność gospodarczą w okresie wakacyjnym, jak to się dzieje choćby we Włoszech. Jednak w okresie letnim gospodarka wyraźnie zwalnia i spadek wskaźnika koniunktury jest tego wyrazem.

Jak stwierdził dyrektor Grzegorz Ostrowski z TNS Polska, nie wpływa to na trend długookresowy, bo rok temu wskaźnik PENGAB wynosił 26,5 pkt. Spadek był oczekiwany i jego zdaniem ważniejsze są prognozy bankowców, a tu oczekuje się powrotu do umiarkowanej dynamiki wzrostu pod koniec drugiego kwartału tego roku. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury na rynku bankowym wzrósł w lipcu o 2,7 pkt do 24,1 pkt. Na rynku kredytów samochodowych prognoza wyraźnie się poprawiła bez znaczącej zmiany w perspektywie kolejnego miesiąca lata.

Natomiast zwraca się uwagę na znaczące obniżenie prognoz przewidywanej sytuacji finansowej klientów indywidualnych i przedsiębiorstw oraz ogólnie gospodarki kraju w najbliższym półroczu. Z dodatkowych pytań zadanych w ankiecie przeprowadzonej przez TNS Polska wynika, że środowisko bankowe jest coraz mniej przekonane, że Polska może zyskać na przystąpieniu do strefy euro. Co w kontekście kłopotów Grecji nie dziwi. Z badania wynika, że obecnie 57% bankowców uważa, że wprowadzenie wspólnej waluty przyniesie więcej szkód niż korzyści konsumentom. Indeks PENGAB to syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych. Jest on przygotowywany przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich. Dlatego zawsze trzeba mieć na uwadze, że jak inne tego rodzaju indeksy jest znacznym stopniu zależny od panujących nastrojów, wydarzeń, zmiennej sytuacji politycznej itp.

Jeśli mówimy o środowisku bankowym to warto wspomnieć, że w lipcu, jak poinformował Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP, skutecznie zrealizowano zamiar utworzenia przedstawicielstwa sektora bankowego w Brukseli. Od 1 lipca działa Przedstawicielstwo Związku Banków Polskich w Brukseli ma prezentować stanowisko polskiego sektora bankowego na forum UE przy pracach legislacyjnych dotyczących ważnych dla sektora zagadnień. Jak stwierdził, banki zostały już w znacznym stopniu „doregulowane” teraz trwa proces regulowania działalności sektora finansowego i płatniczego. Usługi związane z płatnościami przestają być produktem tylko bankowym i stają się usługą powszechnie dostępną tak jak dostawa wody czy gazu. To powoduje, że jest duża obawa o bezpieczeństwo prowadzonych transakcji. Obecnie najwyższe standardy w tym zakresie ma wypracowane sektor bankowy. Jest wiele przykładów na to, że w interesie całego sektora finansowego i gospodarki jest, by tworzone w UE prawo wspierało właściwe, z punktu widzenia sektora finansowego, rozwiązania. Jak dodał prezes Groszek, zamiarem ZBP jest przekształcenie przedstawicielstwa w Brukseli w reprezentację całego sektora finansowego. Wymagają tego tworzone obecnie regulacje, a nikt z ważnych przedstawicieli sektora, takiego przedstawicielstwa jeszcze nie ma. Jak poinformował, jest tym bardzo zainteresowana GPW i to jego zdaniem, będzie pierwszy z partnerów, który wejdzie do tworzonego konsorcjum. Zainteresowane mają być tym również organizacje infrastruktury bankowej.

Bohdan Szafrański