VII Kongres Bankowości Detalicznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.04.400x320Na VII Kongresie Bankowości Detalicznej rozpoczynamy dyskusję na temat usprawnienia procesów administracyjnych w sektorze finansowym.

W debacie, która odbędzie się drugiego dnia Kongresu, przedyskutowane będą propozycje likwidacji barier biurokratycznych w rozwoju procesów bankowych, cyfryzacji obrotu gospodarczego, niesprawności systemu wymiaru sprawiedliwości, nadregulacji w obszarze ochrony klienta oraz relacji kupieckich banków z klientami. Wprowadzenie do debaty wygłosi pan Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Debata ta kontynuowana będzie w ramach Projektu EKF.

Gośćmi debat pierwszego dnia Kongresu będą m.in.:

– Jan Schildbach, Head of Banking, Financial Markets and Regulation, Deutsche Bank Research, który będzie mówił o rozwiązaniach zwiększających rolę sektora bankowego w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego. Jan Schildbach jest autorem licznych publikacji na temat trendów w bankowości po kryzysie, bankowości transgranicznej, kosztów fiskalnych kryzysu finansowego, bankowości uniwersalnej oraz działalności banków w USA i Europie.

– Alain Gallois, Global Head of Debt Platform & Fixed Income Distribution, Natixis, który swym wystąpieniem o europejskim rynku listów zastawnych otworzy debatę na temat budowania polskiego rynku listów zastawnych oraz zapewnieniu jego płynności. Alain Gallois zarządza globalną platformą instrumentów dłużnych w drugiej co do wielkości grupie bankowej we Francji, specjalizuje się też w inżynierii finansowej oraz syndykacji.

Podczas Kongresu będzie prezentowana książka „A New Era in Banking – The Landscape After the Battle” (autorzy: Angel Berges, Mauro F. Guillen, Juan Pedro Moreno oraz Emilio Ontiveros). Książka omawia dominujące trendy w rozwoju bankowości po kryzysie, a zwłaszcza nowe regulacje i motory transformacji sektora oraz wyzwania, które staną przed jego uczestnikami. Kreśli mapę drogową przebudowy instytucji bankowych nakierowanej na tworzenie wartości dla interesariuszy. Drugiego dnia Kongresu będzie można wysłuchać prezentacji jednego z autorów: Juana Pedro Moreno, Senior Managing Director – Global Banking, Accenture

Organizator Kongresu: Gdańska Akademia Bankowa

Źródło: Gdańska Akademia Bankowa