VII edycja Banking Forum

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140305.banking.forum.01.400xW dniach 2-3 kwietnia 2014 r. w hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji Banking Forum. Wydarzenie stanowi platformę wymiany poglądów na kluczowe dla branży bankowej zagadnienia, które kształtować będą jej przyszłość w najbliższych latach.

Banking Forum tworzone jest przy współpracy z prezesami banków, administracją oraz operatorami telekomunikacyjnymi, wchodzącymi w skład Rady Programowej pod przewodnictwem Pana Prezesa Mariusza Grendowicza. W Radzie zasiadają m.in.: Andrzej Jakubiak – Komisja Nadzoru Finansowego, Małgorzata Kołakowska – ING Bank Śląski, Mateusz Morawiecki – BZ WBK, Sławomir S. Sikora – Citi Handlowy, Dariusz Kacprzyk –  Bank Gospodarstwa Krajowego.

VII Banking Forum realizowane będzie symultanicznie z III  Insurance Forum, wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli firm i instytucji z branży ubezpieczeniowej.

140305.banking.forum.02.500x

Konferencji towarzyszy Wielka Gala Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, podczas której Kapituła, działająca pod przewodnictwem Pana prezesa Józefa Wancera, nagradza kluczowe autorytety, firmy i przedsięwzięcia w branży.

140305.banking.forum.03.500x

Główne zagadnienia tegorocznej Konferencji:

 • Wpływ globalnych czynników na rozwój polskiego sektora finansowego
 • Rola banków w budowaniu bezpieczeństwa emerytalnego
 • Finansowanie inwestycji istotnych dla polskiej gospodarki
 • Skutki polityki niskich stóp procentowych z punktu widzenia banków i sektora publicznego
 • Making money – trendy i zmiany w strukturach przychodów w bankach, źródła wzrostu sektora na najbliższe lata
 • Klient przyszłości w sektorze bankowym
 • Wpływ zmian stawek interchange i  europejskich regulacji na rynek usług finansowych
 • Płatności bezgotówkowe: trendy, prawo, technologia
 • Bankowość elektroniczna a bezpieczeństwo danych i systemy antyfraudowe
 • Jakie są, jakie będą oczekiwania bankowców wobec systemów informatycznych?
 • Rekomendacja D vs. wyzwania związane z zarządzaniem IT i bezpieczeństwem banków