V Kongres Gospodarki Elektronicznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.180x27 maja, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, odbył się V Kongres Gospodarki Elektronicznej zorganizowany przez Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych i Partnerów.

Tegoroczna edycja Kongresu poświęcona była możliwościom stymulacji rozwoju kraju po okresie dekoniunktury poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii na styku administracji państwowej, samorządowej i biznesu.

100527.kge.01.250xW związku z pięcioleciem Kongresu, ważnym punktem w prowadzonych dyskusjach było podsumowanie działań i osiągnięć w zakresie wpływu inicjatyw i idei przyświecających dotychczasowym edycjom Kongresu Gospodarki Elektronicznej na postęp w sferze wielopłaszczyznowej elektronizacji polskiej gospodarki. Istotnym elementem dyskusji była konfrontacja dotychczas wysuwanych wniosków z faktycznymi realiami rozwoju e-gospodarki w kraju.

Podczas obrad Kongresu poruszane były następujące zagadnienia:

 • Znaczenie gospodarki elektronicznej dla kraju
 • Wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych przez administrację państwową
 • Informatyzacja administracji samorządowej
 • Nowoczesne technologie dla gospodarki elektronicznej

 

   100527.kge.03.250xDzięki tego rodzaju przedsięwzięciom przedstawiciele sektorów polskiej e-gospodarki mają możliwość wymiany informacji, doświadczeń i rozpowszechnienia wiedzy. Podczas dyskusji uczestnicy obrad podsumowali i ocenili, co zdarzyło się w obszarze administracji i gospodarki elektronicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Postawili też nowe postulaty i zadania do realizacji na kolejny rok, zdefiniowali bariery w rozwoju i kierunki pozwalające na osiągnięcie sukcesów w przyszłości.

   100527.kge.02.250xW części wieczornej odbyła się ceremonia wręczenia nagród Kongresu dla osób i instytucji za aktywność w promowaniu, upowszechnianiu i edukacji w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej, tworzenia nowych projektów upowszechniających sektor gospodarki elektronicznej w Polsce, aktywność w zakresie wdrażania form gospodarki elektronicznej w Polsce oraz wyróżnienie dla „Dziennikarza Roku” za aktywność w prezentacji tematyki związanej z gospodarką elektroniczną w mediach.

   Organizatorzy i Patroni Kongresu wyrażają nadzieję, że wnioski z V KGE będą cenne w procesie budowy nowoczesnej administracji rządowej i samorządowej oraz wpłyną na zwiększenie efektywności działalności gospodarczej.