Utrzymanie stóp procentowych w Polsce lukratywną okazją do zarobku inwestorów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

durlej.agnieszka.02.353x400W ubiegłym tygodniu wymiana walutowa na świecie doznała spowolnienia z uwagi na dni świąteczne w wielu krajach. W efekcie, w połączeniu z brakiem istotnych ekonomicznych publikacji, handel był dość rachityczny. Warto jednak wspomnieć o poluzowaniu polityki monetarnej przez EBC i poprawę sytuacji na Ukrainie. 

W ubiegłym tygodniu złoty zameldował się na 6-miesięcznych szczytach wobec euro. Najważniejszą rolę odegrały dwa czynniki: pierwszym z nich był masowy zakup polskiej waluty przez inwestorów z Wielkiej Brytanii, którzy kierowali się najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzeń EBC i NBP. Drugim czynnikiem pozytywnie wpływającym na złotego, była stabilizacja sytuacji na Ukrainie. Niedzielne wybory prezydenckie już w pierwszej turze wygrał Poroshenko, zdobywając jednocześnie silne poparcie i legitymizację państw zachodu. Natomiast opublikowane w zeszłym tygodniu dane (sprzedaż detaliczna i stopa bezrobocia) miały wydźwięk mieszany – oba wskaźniki wypadły poniżej prognoz, jednak znacznie lepiej niż miesiąc wcześniej.

W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej odbędzie swoje czerwcowe posiedzenie, jednak inwestorzy są pewni, że kształt polityki monetarnej nie zostanie zmieniony. Ostatnie komentarze członków Rady wskazują na to, że na decyzję o zawężeniu polityki monetarnej trzeba jeszcze długo poczekać i do tego czasu należy oczekiwać neutralnego nastawienia decydentów. Takie podejście polskich bankierów stoi w opozycji do polityki EBC, która staje się coraz bardziej gołębia. Różnice w stopach procentowych są jedną z bardziej lukratywnych okazji do zarobku i wielu inwestorów wykorzysta powyższą rozbieżność kupując złotego. 

Agnieszka Durlej
Client Group Manager
Western Union Business Solutions Polska