Ustawa o e-doręczeniach ograniczy konkurencję?

Ustawa o e-doręczeniach ograniczy konkurencję?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia cel projektu ustawy o e-doręczeniach, ponieważ wprowadza cywilizacyjną zmianę w sposobie komunikowania się społeczeństwa, instytucji prywatnych i publicznych. Niepokoi ją jednak sposób przejścia z komunikacji papierowej na cyfrową, ponieważ uprzywilejowuje Pocztę Polską i ograniczy konkurencję w dostarczaniu usług e-doręczeń.

#KonfederacjaLewiatan: sposób przejścia z komunikacji papierowej na cyfrową uprzywilejowuje Pocztę Polską i ograniczy konkurencję w dostarczaniu usług e-doręczeń @LewiatanTweets

Obecna na rynku komunikacji tradycyjnej (listowej) Poczta Polska, uzyska status trwałego monopolisty cyfrowej komunikacji, najpierw zagwarantowanego przepisami prawa, a od roku 2025 sytuacją faktyczną. Obserwacja monopolu Poczty Polskiej na rynku tradycyjnych listów (wzrosty cen i spadek jakości usług, po wycofaniu się konkurencji) nie pozwala twierdzić, że monopol jest czynnikiem, który gwarantuje sprawne i efektywne przeobrażenie kraju w kierunku komunikacji cyfrowej.

– Poczta Polska, której rola w zakresie zapewnienia możliwości komunikowania się społeczeństwa jest niezwykle odpowiedzialna i ważna, nie powinna być pozbawiana możliwości świadczenia usług cyfrowych. Możliwości tej jednak nie powinna mieć zagwarantowanej w sposób wyłączny – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Swoboda konkurowania

Poczta Polska powinna się starać, wraz z ewentualnymi innymi chętnymi, o świadczenie takich usług, w oparciu o podstawowe zasady gry rynkowej, z których swoboda konkurowania jest czynnikiem gwarantującym najefektywniejsze i najszybsze przejście państwa na komunikację cyfrową. W przypadku świadczenia usług cyfrowych na rzecz podmiotów publicznych Poczta Polska powinna się starać o zlecenia podmiotów administracji publicznej w oparciu o prawo zamówień publicznych, tak jak (mimo de facto monopolu) czyni dzisiaj.

Ponadto zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach podmiot niepubliczny może zrezygnować z korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.  Brak jednak przepisów określających procedurę złożenia takiego wniosku.

Wprowadzanie obowiązku posiadania skrzynki e-doręczeń

Istotną wątpliwość dla przedsiębiorców stanowią przepisy, które przewidują wprowadzanie obowiązku posiadania skrzynki doręczeń elektronicznych. Taki obowiązek miałby obejmować m.in. przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, KRS, ale także radców prawnych czy rzeczników patentowych.

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że ten przepis  nie pozwoli wskazanym kategoriom przedsiębiorców na podjęcie decyzji, co do posiadania i korzystania z elektronicznej skrzynki doręczeń. Na mocy przepisów szczegółowych przedsiębiorcy, którzy widnieją w KRS, CEIDG lub są np. radcami prawnymi czy doradcami podatkowymi, ze względu na wpisany wprost obowiązek posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych nie mieliby możliwości zrezygnowania z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Lewiatan postuluje zmianę projektu ustawy o e-doręczeniach, poprzez pełne i trwałe zagwarantowanie konkurencji w procesie dostarczania usług e-doręczeń.

Źródło: Konfederacja Lewiatan