Ustawa o BFG: rząd przyjął projekt noweli dot. procedury przymusowej restrukturyzacji banków, systemu gwarantowania depozytów

Ustawa o BFG: rząd przyjął projekt noweli dot. procedury przymusowej restrukturyzacji banków, systemu gwarantowania depozytów
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła 21 kwietnia 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dotyczy on m.in. procedury przymusowej restrukturyzacji banków.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o kontynuację unijnych reform dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych, po kryzysie z lat 2007-2008. Dotyczy to m.in. procedury przymusowej restrukturyzacji banków.

„Wprowadzono rozwiązania dotyczące minimalnego wymogu, jeśli chodzi o posiadane fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne (tzw. MREL), co ma wzmocnić zdolność m.in. banków do pokrycia strat i dokapitalizowania. Dotyczyć to będzie głównie sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Doprecyzowano m.in. warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej

Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych.

Uregulowano przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku

Dzięki temu, w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu, instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji, bez narażenia na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej” ‒ czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Santander Bank Polska: składka na fundusz restrukturyzacji BFG to 135,08 mln zł

W projekcie noweli ustawy o BFG uregulowano też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą – po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ – podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o kontynuację unijnych reform dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych

„Doprecyzowano m.in. warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej oraz rolę w tym procesie ministra aktywów państwowych, prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stabilności Finansowej” ‒ czytamy dalej.

Czytaj także: ING Bank Śląski: składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wynosi 132,6 mln zł

Wprowadzono dwa poziomy wyznaczania MREL, uzależniając je od przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji.

Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj także: BFG: Bank Handlowy ma zapłacić 64,7 mln zł składki

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES