UrządKomisji Nadzoru Finansowego: Anioł Stróż nie od parady

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.07-08.foto.024.a.100xW latach 2008-2009 pomoc publiczna dla instytucji finansowych w najwyżej rozwiniętych państwach grupy G-20 wyniosła 3,7 proc. PKB. W Polsce stanowiłoby to około 47 mld zł.

Zokazji 5-lecia swojej działalności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował sumaryczny bilans dokonań w sektorze bankowym. Autorzy raportu wskazują, że lata 2006-2011 to pierwsza kadencja nadzorcza na rynku, kiedy nie upadła żadna instytucja finansowa. Pomimo kryzysu globalnego kondycja polskich banków uległa znacznej poprawie: fundusze własne wzrosły o 63 proc., przekraczając 100 mld zł, wzrósł też współczynnik wypłacalności całego sektora (do 13,7 proc.). Okres turbulencji na światowych rynkach polski sektor zakończył z solidnie zbudowaną bazą kapitałową, bez konieczności sięgania po pomoc ze strony podatników i z rekordową rentownością – 7 proc. ROE za 2009 r., przy średniej dla krajów Unii Europejskiej na poziomie 2,4 proc.

Stress testy dla banków córek

Zdaniem UKNF najważniejsze było wdrożenie systemu stress testów i nowych norm płynności, zasilenie banków w kapitały, zaostrzenie limitów koncentracji, doprecyzowanie zasad badania zdolności kredytowej, a także ograniczenie kredytów walutowych. Polskie banki córki były odporne na problemy zagranicznych matek. W 2009 r. w polskim systemie bankowym zatrzymano rekordową kwotę 11,2 mld zł zysku banków komercyjnych wypracowanego w 2008 r. W znacznym stopniu to środki, które nie wypłynęły za granicę w postaci dywidendy.

Pozwoliło to sektorowi zbudować bufor kapitałowy. W styczniu 2009 r. zalecono bankom stworzenie dodatkowej rezerwy funduszy w wysokości 2-proc. nadwyżki ponad obowiązujące 8-proc. minimum współczynnika wypłacalności. Położono nacisk na to, by fundusze własne banków składały się przede wszystkim z kapitału podstawowego. Podwyższenie funduszy własnych (obecnie przekraczają 100 mld zł) umożliwiło podtrzymanie akcji kredytowej, zrównoważyło wzrost wymogów kapitałowych. Zaostrzono też limity koncentracji, ograniczając do 100 proc. funduszy własnych moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI