UE zamraża 6,3 mld euro funduszy dla Węgier ze względu na praworządność

UE zamraża 6,3 mld euro funduszy dla Węgier ze względu na praworządność
Fot. stock.adobe.com/merla
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Węgry nie dostaną, przynajmniej na razie, 6,3 mld euro funduszy unijnych. Decyzja została podjęta przez ambasadorów państw członkowskich przy UE większością kwalifikowaną w ramach unijnego mechanizmu warunkowości.

„Ambasadorowie państw członkowskich UE zalecili dziś Radzie przyjęcie w drodze procedury pisemnej decyzji wykonawczej na mocy rozporządzenia w sprawie warunkowości w odniesieniu do Węgier. Zalecenie oznacza, że Komitet Stałych Przedstawicieli uzyskał wymaganą większość kwalifikowaną do wprowadzenia środków ochrony budżetu Unii przed skutkami naruszeń zasad praworządności na Węgrzech, dotyczących zamówień publicznych, skuteczności działań prokuratorskich oraz walki z korupcją na Węgrzech. Wpływ tego zawieszenia na budżet wynosi około 6,3 mld euro w postaci zobowiązań budżetowych” – podała Rada w komunikacie.

Czytaj także: Węgry zaakceptowały warunki Komisji Europejskiej w sprawie niezależności sądownictwa >>>

Wysokie ryzyko dla budżetu UE

„Biorąc pod uwagę, że środki zaradcze przyjęte dotychczas przez Węgry są dotknięte istotnymi uchybieniami, które poważnie zagrażają ich adekwatności do zaradzenia naruszeniom zasad praworządności stwierdzonym przez Komisję w jej wniosku, Rada uważa, że wynikające z tego ryzyko dla budżetu Unii pozostaje wysokie. Jednak w świetle liczby i znaczenia środków zaradczych, które Węgry wdrożyły w zadowalający sposób, oraz biorąc pod uwagę stopień współpracy, „rozsądnym przybliżeniem” byłoby ustalenie pozostałego ryzyka dla budżetu na poziomie 55 proc. zobowiązań” – napisano.

Rozporządzenie w sprawie warunkowości

Rozporządzenie w sprawie warunkowości jest instrumentem mającym na celu ochronę budżetu Unii i interesów finansowych Unii.

W ostatnim czasie Węgry przyjęły szereg „środków zaradczych”. Jednak 30 listopada na podstawie swojej analizy, którą potwierdziła w zaktualizowanej ocenie z dnia 9 grudnia, Komisja stwierdziła, że te „środki zaradcze” nie były w pełni zadowalające, aby osiągnąć cel rozporządzenia w sprawie warunkowości, jakim jest ochrona budżetu Unii.

Źródło: Łukasz Osiński, PAP BIZNES